• برگزاری مجمع عمومي مرحله دوم براي انتخابات هييت مديره انجمن روابط عمومی ایران ٢بهمن ۹۸ ساعت ٤بعد از ظهر


مجلد ده شماره ای 90 تا 100 نشریه روابط عمومی  مجلد ده شماره ای 90 تا 100 نشریه روابط عمومی منتشر شد
مجلد ده شماره ای 90 تا 100 نشریه روابط عمومی آماده توزیع میباشد
بانک اطلاعات روابط عمومی بانک اطلاعات روابط عمومی
بانک اطلاعاتی روابط عمومی های کشور:نام مدیران،آدرس،تلفن و
دوره های آموزشی  دوره های آموزشی
کمیته آموزش و تحقیقات انجمن دوره های مختلف تخصصی علمی برگزار می نماید


لطفا برای دریافت خبرنامه یا دعوت نامه های انجمن روابط عمومی ایران اطلاعات خود را ثبت کنید
: :
: