اخلاق حرفه ای در حوزه روابط عمومی | سارا عسکرنیا

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 31 اردیبهشت 1396
اخلاق حرفه ای در حوزه روابط عمومی | سارا عسکرنیا

اخلاق حرفه ای در حوزه روابط عمومی

سارا عسکرنیا1

prs

در سال های اخیر تمرکز بر اخلاق و رفتار حرفه ای از سوی سازمان ها به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شده است. پرداختن به وضعیت اخلاق حرفه ای در حوزه فعالیت های روابط عمومی که حیطه ی کاریشان در بردارنده عمل، احساسات، عواطف و در یک کلام افکار عمومی است و خود نشان از اهمیت والای روابط عمومی دارد، از منظر درون و برون سازمانی، قابل بررسی و تامل می باشد. امروزه عدم تعهد به اجرای اخلاق و رفتار حرفه ای تهدیدی برای مرگ سازمان ها تلقی می شود. تحقیقات صورت گرفته در زمینه اخلاق حرفه ای سازمان ها بر دوری از پنهان کاری و تمرکز بر اصل صداقت در روابط عمومی ها تاکید دارد. از منظر درون سازمانی نیز یافته های محققان نشان می دهد که ضعف اخلاق، بی عدالتی های موجود در محیط کار و وجود تبعیض ازجمله عواملی هستند که به عنوان موانع بزرگ در برابر تحقق اهداف سازمانی از سوی کارکنان سازمان ها شناخته و مطرح شده اند.

رعایت اخلاق در محیط کار و زندگی منافع بسیار زیادی نه تنها برای فرد بلکه برای اجتماع دارد، اعم از منافع عملکردی و منافع اخلاقی. این مطالب بخصوص در عصر حاضر که جامعه با ارزش های بسیار متنوعی در محیط کار و زندگی سروکار دارد صادق است. همچنین عدم رعایت اخلاقیات در سازمان می تواند حیات و بقای سازمان را به مخاطره بیندازد چرا که سازمان علاوه بر کسب سود بایستی مسئولیت های اجتماعی را نیز برآورده سازد به همین دلیل بسیاری از سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که باید یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند که بتواند هم از بعد درون سازمانی پاسخگوی نیازهای کارکنان باشد و هم از بعد بیرون سازمانی جوابگوی نیاز مخاطبان باشد. در تعاریفی که از اخلاق حرفه ای ارایه شده است می توان به ویژگی های مشخصی دست یافت از جمله: دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر، رعایت امانت، درستکاری، انصاف، حریم خصوصی افراد و وفاداری و مواردی از این دست که برای جلوگیری از مسایلی مثل: تبعیض، بی عدالتی، تضییع حقوق دیگران و بی توجهی به اموری مانند حقوق بشر بسیار حایز اهمیت می باشد. دست یابی به این ویژگی ها و ایجاد شرایط آرمانی در فضای کسب و کار که علاوه بر تامین منافع سازمانی، کارکنان سازمان را نیز در جهت تلاش برای نیل به اهداف سازمانی همراه می سازد تنها از طریق شناسایی موانع موجود و برطرف نمودن آن قابل دست یابی است. رعایت اخلاق در همه زمینه ها در حیطه کار روابط عمومی بسیار مهم است به عنوان مثال: امروزه سازمان ها بیش از همیشه به روش های موثر و کارآمدی برای برقراری ارتباط با مشتریان نیازمندند و مدیران اجرایی نیز بیش از پیش درک می کنند که روابط عمومی دیگر تبلیغ و ارتباط یک طرفه نیست، بلکه فرآیند مذاکره و سازش با مخاطبان کلیدی است. نمود رعایت اخلاق ارتباطات درون سازمانی در حیطه روابط عمومی را می توان در خبرنامه های داخلی، پوسترها و اطلاع رسانی، نامه های سازمانی، ایمیل و مکاتبات الکترونیک جستجو کرد. همچنین در ارتباطات برون سازمانی نیز با مشاهده نحوه ارتباط با مشتریان، فروشندگان و ارباب رجوع، میزان صداقت به کار رفته در تعلاملات و احترامی که به ارزش ها در بازاریابی و تبلیغات گذاشته می شود قابل توجه است.

اگر از منظر کارکنان روابط عمومی بخواهیم شرایط داشتن یک روابط عمومی اخلاق محور را مورد بررسی قرار دهیم توجه به این نکته مهم است که کارکنان روابط عمومی در هر سازمانی باتوجه به نقش کلیدی که عهده دار هستند، به تناسب وظایف و مسئولیت های محوله شان در شرایطی قرار می گیرند که ابعاد مختلف رعایت اخلاق حرفه ای، ابعاد عاطفی و هنجاری در رفتار و عملکرد آن ها نمود پیدا کرده و با چالش های اساسی اخلاقی به طور مرتب روبرو می شوند. یکی از معروفترین چالش ها در این حوزه بحث شفاف سازی و ارایه اطلاعات صحیح در خصوص وضعیت و عملکرد سازمان ها است که همواره در سلسله نشست های مرتبط با عملکرد روابط عمومی ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. اینکه روابط عمومی ها تا چه حد و اندازه ای مجاز به شفاف سازی در انتقال اطلاعات صحیح هستند و چگونه باید بین اصل جریان آزادسازی اطلاعات و حفظ منافع سازمانی توازن و تعادل ایجاد نمایند در حوزه اخلاق حرفه ای مورد توجه جدی قرار دارد. موضوع دیگر توجه به تامین نیازهای مادی و معنوی کارکنان است. کنت بلانچارد معتقد است که برای داشتن کارکنان متعهد باید پاسخگوی نیازهای آنان باشیم. علت بسیاری از تخلفات اخلاقی در سازمان و در سطحی بالاتر، به غیر اخلاقی عمل کردن در نظام پرداخت باز می گردد. بنابراین سازمان باید هم به بی عدالتی در پرداخت حساس باشند و هم به نتایج نامطلوب و مخربی که تبعیض برجای می گذارد واقف باشد. رضایت شغلی، کم کاری نکردن، استفاده مطلوب از امکانات سازمان، رعایت کردن وقت اداری، رفتار مناسب با ارباب رجوع، عدم پرداختن به مسایل شخصی و عدم استفاده شخصی از امکانات سازمان، طیف گسترده ای از مزایای وجود نظام پرداخت عادلانه در سازمان می باشد. این نکته را باید در اینجا اضافه نمود که نظام پرداخت تنها از بعد مادی به شناسایی نیازها پرداخته است و توجه به عوامل دیگری چون ساختارسازمانی، فرهنگ سازمانی، آموزش و نظام اطلاع رسانی که در رشد اخلاق حرفه ای موثر است نیز از دیگر نیازهای اساسی افراد به حساب می آید. هرچقدر تعلق افراد به فرهنگ سازمانی و نمادهای اجتماعی جامعه و هویت فردی و باورها و ارزش ها و هنجارهای کار افزایش یابد احساس مسوولیت کار در قبال کل سازمان و جامعه نیز افزایش خواهد یافت در این مورد تحقیقات دو پژوهشگر به نام های کلوین و کاژین نشان دهنده این موضوع است که ارزش های کاربردی یک حرفه در داخل سازمان مرتبط با اخلاق حرفه ای است.

در نهایت به نظر می رسد برای دستیابی به اخلاق حرفه ای در سازمانی، مدیران باید ابعاد عمومی اخلاق حرفه ای و همچنین ابعاد اختصاصی آن بر اساس مشاغل مختلف را در حین کار مورد تاکید قرار داده و خود به عنوان الگوی سایرین، پیش قدم در رعایت عملی اصول اخلاقی باشند.

 

 

 

1-کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی-askarnia.sara@gmail.com