•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • مقالات
  •   
  • عدم توجه روابط عمومي در فرايند هاي مرتبط بامشتريان|مجتبی نظری

عدم توجه روابط عمومي در فرايند هاي مرتبط بامشتريان|مجتبی نظری

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 28 خرداد 1396
عدم توجه روابط عمومي در فرايند هاي مرتبط بامشتريان|مجتبی نظری

 


عدم توجه روابط عمومي در فرايند هاي مرتبط بامشتريان|مجتبی نظری 

در سازمانها با تشكيل واحد هاي مانند امور مشتريان يا شكايات مشتريان، زير نظر مديريت يا امور كيفيت که سعي مي كنند به مشكلات مشتريان رسيدگي كنند. اما فارغ از اينكه بدانند باعث شكايت يك مشتري است که علاوه بر نقص توليد يا خدمت ناقص، ارتباط نامناسب در بخش هاي پذيرش مشتري و فروش يا تحويل خدمت يا كالا است.

براي رفع نارضایتی يك مشتري بايد رفتارها و ارتباطات غلط در سازمان علاوه بر رفع ايراد فني خدمت يا كالا رفع شود. مشتريان بغض هایي از مسئولان پذيرش يا تحويل دهندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات در خود دارند كه هيچ گاه در سازمانها رفع نمي شود مگر با توجه به رفع ايرادهاي ارتباطي و رفتار ارتباط گيرندگان با مشتريان.

 اينجاست كه مي گوييم دخالت روابط عمومي در فرايندهاي مرتبط به مشتريان وايجاد يك ارتباط حرفه اي راهگشاي رضايت مشتريان است.

مجتبی نظری

 دکترای علوم ارتباطات

  21 خرداد 96