روابط عمومی ؛ علم و عمل | حسن خسروی

تاریخ انتشارخبر :شنبه 18 آذر 1396
روابط عمومی ؛ علم و عمل  | حسن خسروی


روابط عمومی ؛ علم و عمل
 | حسن خسروی

مطابق یافته ها و تحقیقات صورت گرفته ، روابط عمومی یکی از مشاغل پر استرس و سخت دنیاست . اما چرا؟ واقع امر آن است که روابط عمومی خط کش ندارد . مثلا شما به عنوان مدیر روابط عمومی ، فردا صبح که میخواهید به سر کار بروید معلوم نیست با چه وقایع و رویدادهایی باید مواجه شده  و دست و پنجه نرم کنید . خوب این یعنی اینکه شغل روابط عمومی  پر استرس و سخت میباشد . اما عموما در مشاغل دیگر اینجور نیست . مثلا مدیر امور مالی سازمان میداند که فردا صبح که میرود سر کار ، یکسری اسناد و مدارک مالی وجود دارد که باید رسیدگی شده و امضا شوند. به بیان دیگر کار روابط عمومی روتین و روزمره و از یک تا ده نیست بلکه هر روز و هر ساعت آن ، خود یک  عالمی است و هیاهویی و اقدامی که باید عاجلا صورت بگیرد و پیگیری شود . مثلا ساعت 8 صبح وارد دفتر کار خود که میشوید ناگهان تلفن رییس یا مدیر عامل یا وزیر ، شما را فرا میخواند که باید همراه او به یک برنامه بازدید بروید . خوب این استرس زا ست .

چه باید کرد؟ بایستی سریع خبرنگاران را هماهنگ کرد . بایستی سریع عکاس و فیلم بردار مهیا نمود . بایستی سریع پلاکارد سفارش داد و خلاصه هزار جور کار و هماهنگی ریز و درشت با این و آن .  اینجاست که میگوییم کار روابط عمومی خط کش بردار نیست و هر لحظه و هر ساعت آن کار است و اقدام و یک رویداد جدید که واکنش سریع را میطلبد . خوب واضح است که با چنین وضعیتی ، یک مدیر روابط عمومی میبایست امتیازات و ویژگیهای فردی و تخصصی متفاوتی با سایر مدیران داشته باشد . ویژگیهایی نظیر آینده نگری و  دوراندیشی ، هوش هیجانی ، مدیریت زمان ، مدیریت بحران ، قدرت و توانایی ایجاد هماهنگی و سازماندهی سریع و.... حال به نظر شما چند درصد مدیران روابط عمومی ما چنین ویژگیهای بارزی دارند و سرآمد هستند؟

موضوع روابط عمومی علم ، عمل ،  فرصتی است تا با کند و کاوهای کارشناسی برای برون رفت از تنگناهای مدیریتی و عملیاتی حوزه روابط عمومی نسخه های شفا بخشی تجویز شود برای بهبود عملکرد سازمانی ، سودآوری ، کاهش ضایعات ، صرفه جویی در انرژی ، افزایش مزیت رقابتی و.....پر واضح است که در این زمینه نیازمند یک عزم ملی و جدی همه جانبه میباشیم که پاشنه آشیل تحقق و حمایت از آن ،  دولت است .

 حسن خسروی - مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات .  تلفن مرکز مشاوره و آموزش 09122174383