حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

به بهانه 27 اردیبهشت روزملی ارتباطات وروابط عمومی
روابط عمومی ها و سال " حمایت از کالای ایرانی "

حمایت از تولید داخلی وایجاد اشتغال نیازمند سیاست هایی است که بتواند افزایش قدرت خرید مردم را سبب شود .
امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی با اشاره به اینکه ، امروز برای کشور مسئله ی کالای ایرانی یک مسئله مهمی است گفتند: مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند .
اما در این راستا وظیفه روابط عمومی ها چیست ؟ نکاتی را به بهانه 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی یادآوری می نمایم باشد که در کانون توجه اشان قرار گیرد .
بحران در زبان چینی از دو کاراکتر تشکیل شده یکی V  ودیگری J ، یکی به معنای خطر ، و دیگری به معنای فرصت .
آنها می گویند در بحران ، هم مخاطرات وجود دارد ، و هم فرصت است . اگر شما ذهن تان را متمرکز  کنید روی مخاطرات ، این بحران می آید و رفع می شود ،  وقتی تمام شد می بینیدناتوان تر و فرسوده تر از آن بیرون می آیید و اگر ذهن تان را متوجه کنید بر روی فرصت هایی که برای رشد و شکوفایی در اختیارتان قرار می گیرد ، وقتی بحران تمام شد می بینید قوی تر ، توانمند تر و متعالی تر از آن بیرون آمده اید ، به دلیل اینکه ازفرصت هایی که بحران به شما داده استفاده کرده اید ، و شکارچی فرصت در بحران شده اید .
این روشی است که به نظر نگارنده مدیریت سازمان ها باید در پیش بگیرند درجهت استفاده از تولید وکالای ایرانی و روابط عمومی ها هم که رابط سازمان با محیط هستند در واقع می توانند اطلاعات مربوط به فرصت ها وتهدیدهارا منتقل کنند ضمن آنکه خود نیز در مصرف کالای ایرانی پیش قدم باشند .
بهر حال این روز بهانه ای است تا بار دیگر یادآور شویم ، نمادهای توسعه یک جامعه در گرو توزیع عادلانه اطلاعات ، روشنگری افکار عمومی ، مردم داری و احترام به حقوق انسان ها به منظور افزایش سطح مشارکت است که بعهده روابط عمومی ها است .
متاسفانه هنوز استاندارمحترم و پر تلاش استان برنامه استراتژیک روابط عمومی های استان را مشخص نکرده است . روابط عمومی هایی که پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند ، هرچند که اکثر روابط عمومی های استان فاقداین تخصص اندو هنوز مطیع اند ، فرمان می برند ، نه فرمان می دهند و انجمن هایی هم که بنام روابط عمومی هستند سالی یکبار همایشی می گیرند و به اسپانسرها لوح و تندیس می دهند و میرود تا سالی دیگر ، که برنامه ای برگزار نمایند .
امید داریم در سالی که مزین است بفرموده مقام معظم رهبری : " حمایت از کالای ایرانی " روابط عمومی ها در این زمینه نقش آفرینی کنند و هم چنین تلاش کنند گردش اطلاعات از درون به بیرون باشد تا اثر بخش گردد .
منتظر می مانیم تا ببینیم در سال جدید که پیش رو است متولیان امر " ارشاد اسلامی و استانداری " قدمی و قلمی بر می دارند .