روابط عمومي ايده آل | حمید نجف

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399
روابط عمومي ايده آل | حمید نجف

روابط عمومي ايده آل

انديشمندان حوزه علوم اجتماعي و ارتباطات انساني تعاريف مختلفي از روابط عمومي دارند ؛ تعاريفي كه شايد  درنگاه اول  به دليل وجود ادبيات مختلف ؛ كمي متفاوت به نظر برسد ؛ اما معمولا همگي بر يك  محور كليدي تاكيد دارند و آن چيزي نيست جز بر قراري ارتباطات موثر و تعاملات دو سويه سودمند ؛ في مابين سازمان و مخاطبين.

اهداف و فلسفه ذاتي روابط عمومي در همه جاي دنيا تقريبا يكي است ؛ اما گاهي بعضي از نا آگاهي ها و سياست هاي غلط موجب ميشود كه بعضي از روابط عمومي ها ضمن خروج تدريجي ازاهداف اصلي ؛ خود و سازمان را با مخاطرات جدي و چالشهاي اساسي رو به رو نمايند . ؛ حساسيت بالاي روابط عمومي ها مي طلبد كه مديران ارشد شركتها و سازمانها نگاه ويژه اي به اين بخش مهم داشته باشند  .

براي روشن شدن موضوع  ضمن پرهيز ازبيان  چالشهاي عديده موجود در روابط عمومي هاي كشور ؛ مشخصا نسبت  به بر شمردن برخي صفات عالي  يك روابط عمومي  ايده آل اكتفا خواهم كرد؛ شايد اين شاخصها بتواند معيار مفيدي براي تجزيه و تحليل عملكرد اين واحدها  قرار گيرد .

 معمولا در يك روابط عمومي ايده آل روسا و كاركنان بر اساس تحصيلات و تجربيات مرتبط وهمچنين نظام شايسته سالاري انتخاب ميشوند.

اطلاع رساني به موقع ؛ صحيح و صاقانه جزو ابتدايي ترين ابزار يك روابط عمومي ايده ال به شمار مي رود .

 در يك روابط عمومي ايده آل ايجاد جو همدلي ؛ هم زباني و تعاملات دوستانه بين كاركنان و مديران ارشد سازمان و همچنين مخاطبان بيروني امري رايج و طبيعي است .

در روابط عمومي ايده آل معمولا مجيز گويي و كرنش كردن در برابر مديران ارشد مذموم و ناپسند به شمار مي رود .

براي يك روابط عمومي ايده آل مشتري مداري و تكريم او ؛  از اولويت بالايي برخوردار است و بسيار با اهميت مي باشد.

روابط عمومي ايده آل اين روزها كمتر هزينه بر وهزينه ساز است ؛ اين نوع از روابط عمومي بيشتر به دنبال تبادل پايا پاي تبليغاتي و شناسايي ظرفيتهاي دروني خود است .

اين نوع از روابط عمومي بيش از اينكه در خدمت مديريت باشد خادم سازمان و مخاطبان آن است .

 روابط عمومي ايده آل جايي است كه براي هنر و هنرمند ؛ نوشته و نويسنده ؛ پژوهش و پژوهشگر ؛ نقد و منتقد ارزش و احترام خاصي قائل است .

روابط عمومي ايده آل خود اولين و منصفترين نقد كننده سازمان است ؛ گاهي وكيل است و گاهي مدعي العموم ؛ آينه اي شفاف و زلال است.

توليد انديشه ؛  ابتكار؛  خلاقيت  ؛ نوآوري ؛  پويايي و اميد در اين نوع از روابط عمومي موج مي زند.

 بهره گيري از ظرفيتهاي به روز در بستر فن آوري اطلاعات و ارتباطات جز لاينفك يك روابط عمومي ايده آل بشمار مي آيد .

روابط عمومي ايده آل مخبر نيست ؛ گزارش دهنده است .

توجه به سلامت روحي ؛  رواني و معيشتي پرسنل و بررسي مستمر ميزان رضايت شغلي آنان از جمله اصلي ترين وظيفه يك روابط عمومي ايده آل به شمار مي آيد .

اخلاق حسنه ؛  ادب  ؛ آراستگي و معاشرت پسنديده در ميان كاركنان اين نوع از روابط عمومي ها  زياد ديده مي شود .

درك عميق نسبت به برنامه هاي كوتاه ؛ ميان و بلندمدت و اهداف عاليه سازمان و حركت در آن جهت جز وظايف ذاتي روابط عمومي ايده آل  بشمار مي آيد .

حال اينكه جايگاه بعضي از روابط عمومي ها ي ما در كشور كجاست ؛ قضاوت با شما .......

 

هفته؛ ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد.

حميد نجف