پاسخگویی عمومی و روابط عمومی پاسخگو

تاریخ انتشارخبر :پنجشنبه 18 دی 1399
پاسخگویی عمومی و روابط عمومی پاسخگو

پاسخگویی عمومی و روابط عمومی پاسخگو 

از : حسن خسروی – مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات 

ازجمله مولفه ها و عناصر کلیدی مفهوم حکمرانی مطلوب (GOOD GOVERNANCE ) همانا پاسخگو بودن سیستم دولت ( حکمرانی ) است . وقتی که در یک سیستم ، بنابر شفافیت ، پاسخگویی  ، اعتماد سازی و جلب مشارکت عمومی ( مولفه های سرمایه اجتماعی ) باشد ، بالتبع ساختارهای درونی سازمانها نظیر روابط عمومی ها نیز متعهد و مکلف به پاسخگویی خواهند بود . در چنین حالتی ، عنوان مفهوم پاسخگویی عمومی یا Public Accountability به معنی اینکه همه آحاد جامعه در قبال وظایف ، ماموریتها و عملکرد خویش ، موظف به پاسخگویی به سهامداران ، ارباب رجوع ، مشتری ، مصرف کننده و... میباشند ، ظهور و بروز پیدا میکند . اینکه وقتی شما با ترس و لرز ، شک و ابهام وارد یک سازمان میشوید که نمیدانید بدرستی و بخوبی پاسخگوی شما خواهند بود و یا با پرخاشگری و از موضع قدرت و سلطه  ممکن است  با شما برخورد کنند ، خود حاکی از ناکارآمدی و ضعف اساسی در بنیان پاسخگویی عمومی است . 

به عبارت دیگر ، وقتی که در یک اداره ای با ارباب رجوع بد رفتاری شده و مبتنی بر کرامت انسانی( تکریم ارباب رجوع – مشتری مداری )  با وی برخورد نمیشود ،  نشان دهنده این مسئله است که مقامات بالاتر آن اداره نیز در برابر دیگران بطور سلسله مراتبی پاسخگو نیستند . 

اجازه دهید اینطور مطرح کنم که وقتی رییس جمهور محترم  ، مردم را تشویق به فعالیت و حضور در بازار بورس نموده و از طرفی با ضرس قاطع به مردم میگویند که سرمایه آنان در بورس مورد مخاطره و تهدید قرار نمیگیرد و دولت حامی بورس میباشد و... و اتفاقا برعکس آن رخ میدهد و صدها هزار نفر در بورس متضرر و خانه خراب میشوند و سپس همان رییس جمهور محترم هیچ گونه پاسخگویی لازم و کافی برای مردم ندارند  ، نشان دهنده آن است که سیستم حکمرانی که در بالا بدان اشاره شد ، به هر دلیلی هنوز  بطور نهادینه ، بنا بر  پاسخگویی و شفافیت و ... ندارد  . 

طبیعی است که در چنین وضعیتی هر چه در سلسله مراتب  ، پایین تر میاییم  ، بقیه نهادها و ارگانها و دستگاه ها نیز همینطور هستند . مثلا در ماجرای دلخراش قیمت مرغ و تخم مرغ و... وزیر مربوطه و مدیر ذیربط نه تنها حاضر به پاسخگویی و شفافیت لازم و کافی نیستند بلکه هر کس سعی میکند تقصیر و کوتاهی و سوء مدیریت خویش را به گردن دیگری بیاندازد. به همین سادگی . حال تکلیف پاسخگویی روابط عمومی این نهادها و ارگانها هم معلوم است . پس پاسخگویی عمومی یا Public Accountability  مقوله ای بنیادین است که ابتدا بایستی باور و پذیرش آن در سطوح بالای مدیریتی جامعه اتفاق بیفتد و به تبع آن روابط عمومی ها مکلف و موظف به انجام آن گردند . صد البته پاسخگویی عمومی و روابط عمومی پاسخگو با بخشنامه ، دستورالعمل ، تنبیهات ، تهدیدات و... عملیاتی نمیشود بلکه به نظر میرسد که روسای محترم قوا بایستی عملا  بدان  پایبند بوده و سپس از زیر دستان خود انتظار لازمه در خصوص پاسخگویی عمومی را داشته باشند .  روابط عمومی پاسخگو با  برداشتن حصارها و دیوارها  و مرزبندی ها ، و برقراری ارتباطات دوسویه ، اولا سعی میکند با خوش اخلاقی  ، شنونده خوبی باشد و ثانیا تلاش میکند تا خود به عنوان  مدعی العموم ، پیگیر رفع مشکلات و نارساییها باشد . حسن خسروی.