•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • مقالات
  •   
  • آشنایی با اصطلاح کنفرانس – سمینار – سمپوزیوم – کنگره – ورک شاپ – کنوانسیون

آشنایی با اصطلاح کنفرانس – سمینار – سمپوزیوم – کنگره – ورک شاپ – کنوانسیون

تاریخ انتشارخبر :شنبه 25 بهمن 1399
آشنایی با اصطلاح کنفرانس – سمینار – سمپوزیوم – کنگره – ورک شاپ – کنوانسیون 

آشنایی با اصطلاح 

کنفرانس سمینار سمپوزیوم کنگره ورک شاپ کنوانسیون

ترجمه و تالیف : حسن خسروی  - مدرس دانشگاه - مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات

 

روابط عمومی ها و سازمانها در طول سال ، همایشها و گردهماییهایی را با موضوعات مختلف در سطح ملی و بین المللی برگزار میکنند .  اما بعضا بدلیل عدم آشنایی با اصطلاحات فنی ، از معادلهای درست آن به زبان انگلیسی استفاده نمیکنند . طبیعی است که این نقیصه از دیدگاه میهمانان خارجی و افراد متخصص ، یک ضعف بزرگ محسوب میشود که خصوصا در مناسبات تجاری و سیاسی برآیند خوبی ندارد . از این رو تعدادی از اصطلاحات رایج که ما در کشورمان به عنوان کلی همایش یا گردهمایی از آنها یاد میکنیم را ذیلا مورد بررسی قرار میدهیم . امید است مفید واقع شود .   

 

Conference :

A conference is a meeting of people who "confer" about a topic.

کنفرانس : عبارت است از اجتماعی از افراد که در باره یک موضوع با هم مشورت و تبادل نظر میکنند

Seminar :

A seminar is a form of academic instruction, either at an academic institution or offered by a commercial or professional organization.

سمینار : یک شکلی از آموزش آکادمیک است که هم میتواند توسط یک موسسه آموزشی  و هم یک سازمان حرفه ای و تجاری پیشنهاد و مطرح گردد .

Symposium :

In ancient Greece, the symposium (Greek: συμπόσιον symposion or symposio, from συμπίνειν sympinein, "to drink together") was a part of a banquet that took place after the meal, when drinking for pleasure was accompanied by music, dancing, recitals, or conversation.

سمپوزیوم : مراسم گفتگو و دور همی  بوده در یونان باستان بعد از صرف غذا که با اجرای موسیقی – رقص – رسیتال ( شعرخوانی و تک نوازی ) همراه بوده است . 

Congress :

A congress is a formal meeting of the representatives of different countries, constituent states, organizations, trade unions, political parties or other groups. The term originated in Late Middle English to denote an encounter (meeting of adversaries) during battle, from the Latin congressus.

کنگره : عبارت است از یک جلسه رسمی متشکل از نمایندگان کشورهای مختلف - نهادهای حکومتی – سازمانها - اتحادیه های بازرگانی – احزاب سیاسی و سایر گروه ها . ریشه کلمه کنگره در واقع برمیگردد به انگلیسی میانه جدید که هنگام جنگ ، طرفین مخاصمه برای گفتگو، مواجهه ، شرح و توصیف وضعیت جنگ ، دور هم جمع میشده اند که در واقع کنگره را تشکیل میدادند .

Workshop :

A workshop is a room or building which provides both the area and tools required for the manufacture or repair of manufactured goods.

کارگاه آموزشی : عبارت است از یک  اتاق یا یک ساختمان که جهت تولید یا تعمیر کالاهای تولیدی ابزارآلات و فضای کار در آن  فراهم شده باشد .

Convention :

A convention, in the sense of a meeting, is a gathering of individuals who meet at an arranged place and time in order to discuss or engage in some common interest. The most common conventions are based upon industry, profession, and fandom .

کنوانسیون : به معنی یک جلسه ، عبارت است از تجمع افراد در یک زمان و مکان معین به منظور بحث و بررسی پیرامون یک موضوع مشترک مورد علاقه  . مشهورترین جلسات کنوانسیونها مربوط به موضوع  صنعت یا حرفه و فن میباشد .

منبع : سایت ویکی پدیا . حسن خسروی .