آیا گوش شنوایی هست ؛   یعنی چه؟!؟

آیا گوش شنوایی هست ؛ یعنی چه؟!؟

آیا گوش شنوایی هست ؛ یعنی چه؟!؟

یکشنبه 29 خرداد 1401

نقش روابط عمومی و تاثیر آن بر رکود و تورم اقتصادی

نقش روابط عمومی و تاثیر آن بر رکود و تورم اقتصادی

نقش روابط عمومی و تاثیر آن بر رکود و تورم اقتصادی

یکشنبه 1 خرداد 1401

روابط عمومی، پیدا و پنهان

روابط عمومی، پیدا و پنهان

روابط عمومی، پیدا و پنهان

یکشنبه 1 خرداد 1401

روابط عمومی، گره‌گشایی که دیر شناخته شد

روابط عمومی، گره‌گشایی که دیر شناخته شد

روابط عمومی، گره‌گشایی که دیر شناخته شد

سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

لزوم یادگیری ارتباطات انسانی

لزوم یادگیری ارتباطات انسانی

لزوم یادگیری ارتباطات انسانی

جمعه 9 اردیبهشت 1401

 نقش مهم روابط عمومی  در تحقق توسعه پایدار.

نقش مهم روابط عمومی در تحقق توسعه پایدار.

نقش مهم روابط عمومی در تحقق توسعه پایدار.

چهارشنبه 11 اسفند 1400

یک زن ژاپنی کارآفرین ، رییس انجمن بین المللی روابط عمومی شد .

یک زن ژاپنی کارآفرین ، رییس انجمن بین المللی روابط عمومی شد .

یک زن ژاپنی کارآفرین ، رییس انجمن بین المللی روابط عمومی شد .

یکشنبه 1 اسفند 1400

امام علی ( ع ) و ارتباطات مردمی

امام علی ( ع ) و ارتباطات مردمی

امام علی ( ع ) و ارتباطات مردمی

شنبه 23 بهمن 1400

چند نکته مهم قانونی  در مورد روابط عمومی ها

چند نکته مهم قانونی در مورد روابط عمومی ها

چند نکته مهم قانونی در مورد روابط عمومی ها

چهارشنبه 15 دی 1400

نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست

نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست

نقش روابط عمومی در توسعه پایدار محیط زیست

یکشنبه 12 دی 1400