•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • مقالات
  •   
  • نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان | زهرا پیری، جلال خلخالی

نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان | زهرا پیری، جلال خلخالی

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 21 فروردین 1396
نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان | زهرا پیری، جلال خلخالی

نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان

برند یک موجود زنده است

در دوران معاصر شرکت ها و سازمان های فروانی باور دارند « با ارزش ترین دارایی آنان برند خدمات و محصولاتشان می باشد».

  • 70% ثروت شرکت های برتر از « ارزش ویژه برند» آنان است.
  • ارزش برند برخی شرکت ها از درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
  • جمع صادرات غیر نفتی ایران در سال 1394 حدود 42 میلیارد دلار بوده و یعنی نیمی از ارزش برند کوکاکولا، یا یک سوم برند گوگل و یا یک چهارم برند اپل!!

نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان

  Branding  یا برند آفرینی فرآیند تغییر یا تسخیر قلب ها و ایجاد جایگاه در ذهن مردم است، برندینگ نسخه تکامل یافته مارکتینگ یا بازاریابی است. اکنون جهان در عصر برندینگ به سر میبرد.

 نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان


 

 

   نقشی که برند در سازمان ایفا می کند، استحکام بخشی به اصول جاری، تقویت چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان است.

در هر نوع شرکت و یا سازمان «روابط عمومی» می تواند نقش کلیدی در آفرینش برند، تدوین هویت یکپـارچه و رشد برند سازمان را برنامه ریزی و اجرا نماید.

 برند همچنین می‌تواند به‌عنوان سخنگوی سازمانی در راستای رسیدن به اهداف و به طورخاص بر اجرایی بودن روابط عمومی سازمان تولیدکننده محصول تاثیرگذار باشد

روابط عمومی سازمان بایستی بر خروجی ها و تولیدات تمرکز نموده، پیام و شعارهای استراتژیک سازمان را نیز خلق نماید.

«کیفیت در محصول نیست بلکه در ذهن مشتریان و ارزش ویژه برند است.»

روابط عمومی ها می توانند نقش کلیدی در برند آفرینی و (Mind Brand) داشته باشند.
 ابتدا
این ذهنیت را در درون سازمان مفهوم سازی و سپس آن را در خارج سازمان و اذهان عمومی پیاده سازی نمایند.

این نقش می تواند به طور گسترده در قالب کمپین برندینگ پیاده شود.

اجرا و ارزیابی مداوم و اطلاح الگو های رفتاری، بررسی بازخورد ها و کمک به قوام و ماندگاری برند توسط واحد ارتباطات و روابط عمومی قابل اجرا و مدیریت می باشد.

نقش روابط عمومی در فرایند آفرینش برند به دو بخش  تقسیم می شود:

آفرینش هویت برند

وقتی در یک سازمان فرآیند برندسازی انجام می شود مخاطبان برند با جوهر اصلی سازمان آشنا می شوند و این آشنایی توسط یک داستان از محصولات و خدمات و از طریق رسانه های تبلیغاتی و اجتماعی گوناگون محصولات و خدمات به صورت دهان به دهان در میان مخاطبان می چرخد.

ارتباط با رسانه های گروهی

اکنون مردم زمان طولانی و ارتباطات متنوعی با شبکه های اجتماعی دارند. بنابراین تعامل و نزدیک شدن به آنان در شبکه های اجتماعی آسان شده و این شبکه ها امکان ارتباط دوسویه را فراهم نموده اند.

نقش روابط عمومی در رسانه های اجتماعی می بایست پر رنگ تر باشد و قطعا  مدیریت رسانه های اجتماعی، به اشتراک گذاری مطالب، تلطیف و تنویر افکارعمومی به عهده این واحد است.

روابط عمومی ارتباط دو طرفه میان سازمان و مخاطبان را فراهم نموده و کارشناسان این واحد با استفاده از رسانه های اجتماعی و دانش روز، امکان شناسایی سازمان، اطلاع رسانی و تبلیغات غیر مستقیم را به صورت گسترده ای به مخاطبان ارائه داده و در جهت ترویج برند سازمان گام بردارند.

عوامل موفقیت روابط عمومی ها برای توسعه برند:

محیط شناسی و آگاهی از خصوصیات و ویژگی های برند و آینده پژوهی

ارزیابی برند و سازمان همواره توسط مخاطبان در جریان بوده و متخصصان روابط عمومی باید با چشم و گوش باز و بصورت «در لحظه» مخاطبان را پایش و پاسخ مناسب به انتظارات آنان را فراهم نمایند.

تدوین برنامه بلند مدت استراتژیک و دوره ای که قابلیت ارزش سنجی و بازبینی را داشته باشد.

 

گوگل اکنون «پادشاه محتوای جهان» است.

 یک روابط عمومی کارآمد باید بتواند از ابزارهای متنوع رصد و پایش گوگل و داده های گرانبهای این موتور جستجوی جهانی به نفع سازمان خود بهره برداری نماید.

پیشنهادها، رفتارهای مخاطبان، علاقه مندی عموم به واژه ها را در یک پروسه کوتاه به یک الگوی مستقل و هدفمند ارتباطی ترسیم نمود و این الگو خط مشی و نقشه راه سازمان را شکل می دهد.

بدین ترتیب استراتژیست ها و برنامه ریزان از این الگوها حداکثر بهره را در زمان و مکان مناسب خواهند برد.

 روابط عمومی علم و هنر به دست آوردن اعتماد مخاطبان در سازمان و استفاده صحیح از آن است.

 

نوشته و تحقیق : زهرا پیری -  جلال خلخالی

منابع: مدیریت استراتژیک برند  نوشته کوین لین کلر
         
Google's PR Campaign
         
Banik Branding