20 قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 21 فروردین 1398
20 قانون راهبردی معجزه آفرین در روابط عمومی


1-روابط عمومی ، دار و ندار سازمان است به آن اهمیت دهید .

2-مثبت اندیش ودوراندیش باشید.

3-با توکل بر خدا ، راستگویی و صبر ، همواره موفق خواهید بود.

4-بطور سیستماتیک و با در نظر گرفتن همه جوانب، قضاوت کنید، تصمیم بگیرید و عمل کنید.

5-روابط عمومی ، رهبر ارکستر سازمان است . پس ساز خود را با آن کوک نمایید .

6-شما همه چیز را نمیدانید پس با برنامه و هدفمند حرکت کنید.

7-مردم حق دارند بدانند شما چه میکنید . پس درست و به اندازه وبه موقع اطلاع رسانی کنید.

8-در کار حرفه ای ، به دنبال خوشایند این و آن ، دلالی ، یارگیری و جبهه بندی نباشید.

9-بی جهت مغرور ومتعصب و هیجان زدهنباشید. انتقاد پذیر بوده و اهل مشورت باشید .

10-احتمالا همیشه یک راه بهتر برای انجام کارها وجود دارد آنرا بیابید و اجرا کنید .

11-اخلاق حرفه ای را همراه با صداقت ، مهربانی و شفافیت رعایت نمایید .

12-سعی کنید صرفا بله قربان گو نباشید. آیندگان در مورد عملکرد شما قضاوت خواهند کرد .

13-افکار عمومی ، همواره شما را رصد میکنند پس هوشیار و بیدار باشید .

14-پنهان کاری ، سرهم اندازی و گمراه کردن دیگران داروی نجات بخش فرار از واقعیت ها نیست .

15-برای سودآوری و موفقیت ، مشتری ، ارباب رجوع ، مصرف کننده وخریداران، بهترین شاخص هستند ، صدای آنانرا بشنوید .

16-توجیه نکنید. شجاعانه خطاها و اشتباهات خود را پذیرفته و عذر خواهی کنید و جبران مافات نمایید .

17-همکاری با رسانه ها ی مختلف ، مانند راه رفتن بر روی یک طناب است . اگر هوشمندانه عمل نکنید سقوط
میکنید

18-به امکانات ، وسایل و دانش روز ، به صورتفنی و حرفه ای در زمینه کار خود مسلط و مجهزباشید .

19-به آموزش و پرورش کمی و کیفی پرسنل خود اهمیت فوق العاده بدهید.

20-بدانید که چون خدا همه جا هست پس نمیتوانیم هر کاری که دلمان میخواهد انجام دهیم.