شعار اخلاقی برای روابط عمومی‌ها | فیروزه عسکری

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 5 تیر 1398
شعار اخلاقی برای روابط عمومی‌ها | فیروزه عسکری

بهترین شعار اخلاقی برای روابط عمومی‌ها و همه حرفه‌ای‌ها «با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند.»

مهم‌ترین عامل اجتماعی ارتقای سطح آگاهی مردم است که به افزایش سلامت فردی و اجتماعی جامعه نیز کمک شایانی می‌کند.

در همین مسیر تعهد به اجرای اخلاق و رفتار حرفه‌ای تهدیدی برای مرگ سازمان تلقی می‌شود. به موضوع اخلاق حرفه‌ای در حوزه روابط عمومی از دو منظر روابط درون و برون سازمانی نگاه شده است. از بعد برون‌سازمانی روابط عمومی‌ها برای رسیدن به مرز ماندگاری و پایداری در افکار عمومی باید صداقت، امانت و حقیقت را که از‌اساس یک ارتباط اخلاق‌مدار است، رعایت کنند. در بعد درون‌سازمانی یکی از عوامل موثر بر اخلاق حرفه‌ای ساختار سازمان شکل گرفته است.

از نظر کارکنان مهم‌ترین دلیل ضعف اخلاق، بی‌عدالتی‌های موجود در محیط کار است. وجود تبعیض نیز مانع بزرگی در برابر تحقق اهداف سازمانی مطرح است. با این حال، یکی از مسائل اساسی جوامع بشری، اخلاق حرفه‌ای است که نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت به‌شمار می‌آید. در عصر حاضر که جامعه با ارزش‌های بسیار متنوعی در محیط کار و زندگی سروکار دارد، رعایت اخلاق منافع زیادی برای اجتماع دارد؛ اعم از منافع عملکردی و منافع اخلاقی. می‌توان اخلاقی بودن در حرفه را حاصل دانستن، خواستن و نگرش دانست.

رعایت نکردن اخلاقیات در سازمان می‌تواند حیات و بقای سازمان را به مخاطره بیندازد چراکه سازمان علاوه بر کسب سود باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را نیز ایفا کند. شرکت‌ها باید با قاطعیت به این تصمیم برسند که در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق را جاری کنند.

ویژگی‌های تعریف‌شده برای اخلاق حرفه‌ای عواملی مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، تعامل با یکدیگر و مواردی از این دست است.

رعایت اخلاق در همه زمینه‌های شغلی از جمله روابط عمومی جزو مباحث بسیار مهم سازمانی است که در حیطه کار روابط عمومی باید به آن توجه کامل داشت.

اخلاق همان‌گونه که از احساس‌ها و باورهای فرد متاثر می‌شود تابعی از ارزش‌ها، هنجارها و قوانین حاکم بر جامعه است. درباره اخلاق حرفه‌ای رعایت امانت، درستکاری، انصاف، حریم خصوصی افراد و وفاداری در قلب حرفه‌ای ارتباطی قرار داد و جلوگیری از مسائلی مانند تبعیض، بی‌عدالتی، تضییع حقوق اداری و اجتماعی کارکنان حائز اهمیت است.

روابط عمومی‌ها نباید و نمی‌توانند آگاهانه و از لحاظ اخلاقی سازمان را درگیر مسائل ناشایست کنند زیرا آنها وجدان اجتماعی سازمان و حلقه واسط میان سازمان و مردم‌اند و نقش‌شان پشتیبانی از خدمات عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. روابط عمومی نباید در خدمت مدیران ارشد با بله‌قربان‌گویی‌ها تعهد اخلاقی خود را زیر سوال ببرد و باید در هر موقعیت و شرایطی با رعایت اصول اخلاقی هرگونه موارد را با رعایت اصل حمایت از حقوق ذی‌نفعان کارشناسی کند.

و تنها در یک جمله درستکاری رمز پایداری و ماندگاری روابط عمومی خواهد بود

 

فیروزه عسگری

کارشناس ارشد ارتباطات