نگاهی به اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات

نگاهی به اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات

نگاهی به اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات

پنجشنبه 14 مرداد 1400

تبیین شاخصهای چارچوب جهانی توانمندیها و قابلیتها

تبیین شاخصهای چارچوب جهانی توانمندیها و قابلیتها

تبیین شاخصهای چارچوب جهانی توانمندیها و قابلیتها

پنجشنبه 14 مرداد 1400

تفاوت روابط عمومی و ژورنالیسم

تفاوت روابط عمومی و ژورنالیسم

تفاوت روابط عمومی و ژورنالیسم

پنجشنبه 24 تیر 1400

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا )

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا )

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا )

پنجشنبه 17 تیر 1400

اخلاق چیست

اخلاق چیست

اخلاق چیست

چهارشنبه 9 تیر 1400

پنج مرحله ساده برای ایجاد یک برنامه بازاریابی محتوای استراتژیک

پنج مرحله ساده برای ایجاد یک برنامه بازاریابی محتوای استراتژیک

پنج مرحله ساده برای ایجاد یک برنامه بازاریابی محتوای استراتژیک

پنجشنبه 3 تیر 1400

نقش روابط عمومی در معرفی سازمان

نقش روابط عمومی در معرفی سازمان

در روز روابط عمومی و هفته روابط عمومی پرسشی بزرگ و علامت سوالی مهم در ذهن مخاطبینی که با سازمان‌ها و ارگان‌ها روبرو هستند نقش می‌بندد آیا به راستی روابط عمومی‌های ما توانسته‌اند سازمان خود را به جامعه

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400

آموزش دانشگاهی روابط عمومی در ایران؛  نیم قرن تجربه

آموزش دانشگاهی روابط عمومی در ایران؛ نیم قرن تجربه

آموزش دانشگاهی روابط عمومی در ایران؛ نیم قرن تجربه

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400

موضوعات مهم مورد نظر رسانه های برتر دنیا  در سال 2021

موضوعات مهم مورد نظر رسانه های برتر دنیا در سال 2021

موضوعات مهم مورد نظر رسانه های برتر دنیا در سال 2021

چهارشنبه 25 فروردین 1400

چگونه محیط کاری شادابی داشته باشیم ؟

چگونه محیط کاری شادابی داشته باشیم ؟

چگونه محیط کاری شادابی داشته باشیم ؟

چهارشنبه 20 اسفند 1399