اصطلاحات کلیدی به کار رفته در صنعت روابط عمومی

اصطلاحات کلیدی به کار رفته در صنعت روابط عمومی

اصطلاحات کلیدی به کار رفته در صنعت روابط عمومی

دوشنبه 1 آذر 1400

  کاربرد دیپلماسی در روابط عمومی

کاربرد دیپلماسی در روابط عمومی

کاربرد دیپلماسی در روابط عمومی

پنجشنبه 27 آبان 1400

قابل توجه علاقه مندان به همکاری با کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران

قابل توجه علاقه مندان به همکاری با کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران

قابل توجه علاقه مندان به همکاری با کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 12 آبان 1400

مقالات جدید  دنیای روابط عمومی ( سال 2021 )

مقالات جدید دنیای روابط عمومی ( سال 2021 )

مقاله

شنبه 8 آبان 1400

نقش روابط عمومی در فرهنگ سازمانی

نقش روابط عمومی در فرهنگ سازمانی

نقش روابط عمومی در فرهنگ سازمانی

دوشنبه 19 مهر 1400

نگاهی به اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات

نگاهی به اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات

نگاهی به اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات

پنجشنبه 14 مرداد 1400

تبیین شاخصهای چارچوب جهانی توانمندیها و قابلیتها

تبیین شاخصهای چارچوب جهانی توانمندیها و قابلیتها

تبیین شاخصهای چارچوب جهانی توانمندیها و قابلیتها

پنجشنبه 14 مرداد 1400

تفاوت روابط عمومی و ژورنالیسم

تفاوت روابط عمومی و ژورنالیسم

تفاوت روابط عمومی و ژورنالیسم

پنجشنبه 24 تیر 1400

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا )

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا )

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا )

پنجشنبه 17 تیر 1400

اخلاق چیست

اخلاق چیست

اخلاق چیست

چهارشنبه 9 تیر 1400