سواد رسانه ای و مخاطبان منفعل | بهمن علی بخشی

سواد رسانه ای و مخاطبان منفعل | بهمن علی بخشی

سواد رسانه ای و مخاطبان منفعل

یکشنبه 24 تیر 1397

دستگاه‌های دولتی شوراهای قدرتمند روابط عمومی تشکیل دهند | شکری خانقاه

دستگاه‌های دولتی شوراهای قدرتمند روابط عمومی تشکیل دهند | شکری خانقاه

دستگاه‌های دولتی شوراهای قدرتمند روابط عمومی تشکیل دهند | شکری خانقاه

یکشنبه 13 خرداد 1397

روابط عمومی ها نگاه توجیه گری دارند نه آینده نگری | منصور ساعی

روابط عمومی ها نگاه توجیه گری دارند نه آینده نگری | منصور ساعی

روابط عمومی ها نگاه توجیه گری دارند نه آینده نگری | منصور ساعی

شنبه 12 خرداد 1397

مسئول ارتقای  سواد رسانه‌‌ای کیست؟  | امیر عباس تقی پور

مسئول ارتقای سواد رسانه‌‌ای کیست؟ | امیر عباس تقی پور

مسئول ارتقای سواد رسانه‌‌ای کیست؟ | امیر عباس تقی پور

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

فرهنگ‌سازی کارویژه روابط عمومی‌ها | هادی آخوندی

فرهنگ‌سازی کارویژه روابط عمومی‌ها | هادی آخوندی

فرهنگ‌سازی کارویژه روابط عمومی‌ها | هادی آخوندی

شنبه 29 اردیبهشت 1397

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

به بهانه 27 اردیبهشت روزملی ارتباطات وروابط عمومی روابط عمومی ها و سال " حمایت از کالای ایرانی "

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

شنبه 1 اردیبهشت 1397

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران |  حسن خسروی

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران | حسن خسروی

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران | حسن خسروی

چهارشنبه 29 فروردین 1397

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

سه شنبه 28 فروردین 1397