چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

دوشنبه 6 فروردین 1397

آیا کشور ما مدرن می شود؟ | دکتر محمود سریع القلم

آیا کشور ما مدرن می شود؟ | دکتر محمود سریع القلم

یکی از مدل های مفهومی و تئوریک مطرح در حوزه فعالیت های روابط عمومی، مدلی سیستمی است

سه شنبه 15 اسفند 1396

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

یکشنبه 13 اسفند 1396

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟

شنبه 12 اسفند 1396

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

شنبه 12 اسفند 1396

بهترین رسانه برای تبلیغات کدام است؟

بهترین رسانه برای تبلیغات کدام است؟

بازاریابی دیجیتال مجموعه فعالیت هایی است که در آن برای دستیابی

سه شنبه 24 بهمن 1396

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

دوشنبه 23 بهمن 1396

 شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالی

شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالی

شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالیsd

چهارشنبه 11 بهمن 1396

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

دوشنبه 11 دی 1396

آینده تبلیغات در رسانه های اجتماعی | سمیه محمدی

آینده تبلیغات در رسانه های اجتماعی | سمیه محمدی

یکی از راه های سنجش اثربخشی محتوی، بررسی مخاطب می باشد که بتوانیم بگوییم در مخاطب چه تاثیری گذاشته ایم که رفتار تجاری خاصی را در جهت هدف تبلیغاتی ما انجام بدهد.

سه شنبه 21 آذر 1396