دولت باید در پی رفع ممنوعیت شبکه های اجتماعی باشد | حسین امامی

دولت باید در پی رفع ممنوعیت شبکه های اجتماعی باشد | حسین امامی

دولت باید در پی رفع ممنوعیت شبکه های اجتماعی باشد | حسین امامی

شنبه 20 مرداد 1397

بابای روابط عمومی ایران: مردی با مشعل مردمداری | دکتر احمد یحیایی ایله ای

بابای روابط عمومی ایران: مردی با مشعل مردمداری | دکتر احمد یحیایی ایله ای

احمد یحیایی ایله ای (مدرس و محقق روابط عمومی) - بیش از 25 سال از آشنایی ام با میرزا بابا مطهری نژاد می گذرد. روزهایی که انجمن روابط عمومی پررونق بود و همه تلاش می کردند تا حرفه روابط عمومی را در کشور

یکشنبه 14 مرداد 1397

روابط عمومی بودن، روابط عمومی ماندن، روابط عمومی رفتن | سعید معادی

روابط عمومی بودن، روابط عمومی ماندن، روابط عمومی رفتن | سعید معادی

روابط عمومی بودن، روابط عمومی ماندن، روابط عمومی رفتن | سعید معادی

یکشنبه 14 مرداد 1397

اهمیت زمان و مکان در گفتگو | مهدی رحیمی

اهمیت زمان و مکان در گفتگو | مهدی رحیمی

" اهمیت زمان و مکان در گفتگو " (مهدی رحیمی - مدرس فنون مذاکره و گفتگو)

سه شنبه 9 مرداد 1397

سواد رسانه ای و مخاطبان منفعل | بهمن علی بخشی

سواد رسانه ای و مخاطبان منفعل | بهمن علی بخشی

سواد رسانه ای و مخاطبان منفعل

یکشنبه 24 تیر 1397

دستگاه‌های دولتی شوراهای قدرتمند روابط عمومی تشکیل دهند | شکری خانقاه

دستگاه‌های دولتی شوراهای قدرتمند روابط عمومی تشکیل دهند | شکری خانقاه

دستگاه‌های دولتی شوراهای قدرتمند روابط عمومی تشکیل دهند | شکری خانقاه

یکشنبه 13 خرداد 1397

روابط عمومی ها نگاه توجیه گری دارند نه آینده نگری | منصور ساعی

روابط عمومی ها نگاه توجیه گری دارند نه آینده نگری | منصور ساعی

روابط عمومی ها نگاه توجیه گری دارند نه آینده نگری | منصور ساعی

شنبه 12 خرداد 1397

مسئول ارتقای  سواد رسانه‌‌ای کیست؟  | امیر عباس تقی پور

مسئول ارتقای سواد رسانه‌‌ای کیست؟ | امیر عباس تقی پور

مسئول ارتقای سواد رسانه‌‌ای کیست؟ | امیر عباس تقی پور

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

فرهنگ‌سازی کارویژه روابط عمومی‌ها | هادی آخوندی

فرهنگ‌سازی کارویژه روابط عمومی‌ها | هادی آخوندی

فرهنگ‌سازی کارویژه روابط عمومی‌ها | هادی آخوندی

شنبه 29 اردیبهشت 1397

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397