روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

روابط عمومی و آنچه که باید باشد | حسن شکیب زاده

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

به بهانه 27 اردیبهشت روزملی ارتباطات وروابط عمومی روابط عمومی ها و سال " حمایت از کالای ایرانی "

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

شنبه 1 اردیبهشت 1397

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران |  حسن خسروی

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران | حسن خسروی

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران | حسن خسروی

چهارشنبه 29 فروردین 1397

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

سه شنبه 28 فروردین 1397

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

دوشنبه 6 فروردین 1397

آیا کشور ما مدرن می شود؟ | دکتر محمود سریع القلم

آیا کشور ما مدرن می شود؟ | دکتر محمود سریع القلم

یکی از مدل های مفهومی و تئوریک مطرح در حوزه فعالیت های روابط عمومی، مدلی سیستمی است

سه شنبه 15 اسفند 1396

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

یکشنبه 13 اسفند 1396

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟

شنبه 12 اسفند 1396

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

شنبه 12 اسفند 1396