دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

یکشنبه 13 اسفند 1396

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟

شنبه 12 اسفند 1396

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

شنبه 12 اسفند 1396

بهترین رسانه برای تبلیغات کدام است؟

بهترین رسانه برای تبلیغات کدام است؟

بازاریابی دیجیتال مجموعه فعالیت هایی است که در آن برای دستیابی

سه شنبه 24 بهمن 1396

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

دوشنبه 23 بهمن 1396

 شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالی

شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالی

شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالیsd

چهارشنبه 11 بهمن 1396

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

دوشنبه 11 دی 1396

آینده تبلیغات در رسانه های اجتماعی | سمیه محمدی

آینده تبلیغات در رسانه های اجتماعی | سمیه محمدی

یکی از راه های سنجش اثربخشی محتوی، بررسی مخاطب می باشد که بتوانیم بگوییم در مخاطب چه تاثیری گذاشته ایم که رفتار تجاری خاصی را در جهت هدف تبلیغاتی ما انجام بدهد.

سه شنبه 21 آذر 1396

روابط عمومی ؛ علم و عمل  | حسن خسروی

روابط عمومی ؛ علم و عمل | حسن خسروی

مطابق یافته ها و تحقیقات صورت گرفته ، روابط عمومی یکی از مشاغل پر استرس و سخت دنیاست .

شنبه 18 آذر 1396

اینترنت اشیاء غلبه بر سلطه ی زمان و مکان | علی جهانی

اینترنت اشیاء غلبه بر سلطه ی زمان و مکان | علی جهانی

جوامع انسانی برای غلبه و تسلط هرچه بیشتر بر سلطه و محدودیت های ایجاد شده از سوی زمان و مکان بر زندگی خود به سوی اینترنت اشیاء روی می آورد.

دوشنبه 29 آبان 1396