حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

حمایت از کالای ایرانی | بهمن توکلی فرد

به بهانه 27 اردیبهشت روزملی ارتباطات وروابط عمومی روابط عمومی ها و سال " حمایت از کالای ایرانی "

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

روابط‌عمومی یعنی روابط سودمند سازمان و مخاطب | دکتر منصور ساعی

شنبه 1 اردیبهشت 1397

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران |  حسن خسروی

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران | حسن خسروی

سخنی در باب گردشگری و صنعت توریسم - نگاهی تطبیقی با محوریت ایران | حسن خسروی

چهارشنبه 29 فروردین 1397

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

فیلترینگ پر هزینه | امیر عباس تقی پور

سه شنبه 28 فروردین 1397

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

چرا به روابط عمومی نیاز داریم؟ | ناصربزرگمهر

دوشنبه 6 فروردین 1397

آیا کشور ما مدرن می شود؟ | دکتر محمود سریع القلم

آیا کشور ما مدرن می شود؟ | دکتر محمود سریع القلم

یکی از مدل های مفهومی و تئوریک مطرح در حوزه فعالیت های روابط عمومی، مدلی سیستمی است

سه شنبه 15 اسفند 1396

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

دون خصوصی یا حزبی شدن، تلویزیون می‌تواند از تک صدایی خارج شود | حسین افخمی

یکشنبه 13 اسفند 1396

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟ | سارا عسکرنیا

چرا مهارت‌های ارتباطی مهم هستند؟

شنبه 12 اسفند 1396

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر | علی غیاثیان

شنبه 12 اسفند 1396

بهترین رسانه برای تبلیغات کدام است؟

بهترین رسانه برای تبلیغات کدام است؟

بازاریابی دیجیتال مجموعه فعالیت هایی است که در آن برای دستیابی

سه شنبه 24 بهمن 1396