کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟ | هادی خانیکی

دوشنبه 23 بهمن 1396

 شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالی

شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالی

شناخت هندسه سیاسی و مدیریت افکار عمومی در جریان‌سازی‌های رسانه‌ای | سید تقی کمالیsd

چهارشنبه 11 بهمن 1396

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی | جواد قاسمی

دوشنبه 11 دی 1396

آینده تبلیغات در رسانه های اجتماعی | سمیه محمدی

آینده تبلیغات در رسانه های اجتماعی | سمیه محمدی

یکی از راه های سنجش اثربخشی محتوی، بررسی مخاطب می باشد که بتوانیم بگوییم در مخاطب چه تاثیری گذاشته ایم که رفتار تجاری خاصی را در جهت هدف تبلیغاتی ما انجام بدهد.

سه شنبه 21 آذر 1396

روابط عمومی ؛ علم و عمل  | حسن خسروی

روابط عمومی ؛ علم و عمل | حسن خسروی

مطابق یافته ها و تحقیقات صورت گرفته ، روابط عمومی یکی از مشاغل پر استرس و سخت دنیاست .

شنبه 18 آذر 1396

اینترنت اشیاء غلبه بر سلطه ی زمان و مکان | علی جهانی

اینترنت اشیاء غلبه بر سلطه ی زمان و مکان | علی جهانی

جوامع انسانی برای غلبه و تسلط هرچه بیشتر بر سلطه و محدودیت های ایجاد شده از سوی زمان و مکان بر زندگی خود به سوی اینترنت اشیاء روی می آورد.

دوشنبه 29 آبان 1396

انواع اهداف ارتباطی | حمید شکری خانقاه

انواع اهداف ارتباطی | حمید شکری خانقاه

روابط عمومی ها برای پیشبرد برنامه های ارتباطی سازمان معمولا اهداف ذیل را دنبال می کنند

دوشنبه 29 آبان 1396

آموزه‌هایی از ارتباطات بحران برای بحران‌های آینده | سیدتقی کمالی

آموزه‌هایی از ارتباطات بحران برای بحران‌های آینده | سیدتقی کمالی

دانش ارتباطات بحران در عمل و بر مبنای مطالعات موردی و تجربه‌های محلی و منطقه‌ای منجر به انباشت تجربه های گسترده‌ای می‌شود

سه شنبه 23 آبان 1396

همسوسازی مخاطب در رسانه‌های اجتماعی | علی جهانی

همسوسازی مخاطب در رسانه‌های اجتماعی | علی جهانی

سال‌هاست که رسانه‌های جمعی در سراسر جهان به دنبال همسوسازی مخاطبان با افکار و خواسته‌های خود و جهت‌دهی به آنان هستند

یکشنبه 21 آبان 1396

خلاقیت و نوآوری، ظرفیتی برای ظهور روابط عمومی های جدید و اثر گذار   | دکتر سعید رضا عاملی

خلاقیت و نوآوری، ظرفیتی برای ظهور روابط عمومی های جدید و اثر گذار | دکتر سعید رضا عاملی

سخنرانی دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران 12 آذرماه سال جاری با موضوع "خلاقیت و نوآوری، ظرفیتی برای ظهور روابط عمومی های جدید و اثر گذار

شنبه 6 آبان 1396