عدم توجه روابط عمومي در فرايند هاي مرتبط بامشتريان|مجتبی نظری

عدم توجه روابط عمومي در فرايند هاي مرتبط بامشتريان|مجتبی نظری

روابط عمومي ها روابط با مشتري را بهتر مي فهمند يا واحد هاي همچون مديريت كيفيت و..

یکشنبه 28 خرداد 1396

اخلاق حرفه ای در حوزه روابط عمومی | سارا عسکرنیا

اخلاق حرفه ای در حوزه روابط عمومی | سارا عسکرنیا

اخلاق حرفه ای در حوزه روابط عمومی | سارا عسکرنیا

یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

نقش تاثیرگذار روابط عمومی های بانکها در بحران های احتمالی سیستم بانکی | ابوالقاسم حکیمیان

نقش تاثیرگذار روابط عمومی های بانکها در بحران های احتمالی سیستم بانکی | ابوالقاسم حکیمیان

نقش تاثیرگذار روابط عمومی های بانکها در بحران های احتمالی سیستم بانکی

شنبه 23 اردیبهشت 1396

مطالب تان را در فضای مجازی خوب سرو کنید | احمد عامری

مطالب تان را در فضای مجازی خوب سرو کنید | احمد عامری

احمد عامری ، با توجه به رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و همچنین انتشار روزافزون اطلاعات در این شبکه ها که این روزها اضافه بر اینکه تبدیل به سرگرمی و علاقمندی میلیون ها نفر از کاربران فضای مجازی شده است

شنبه 26 فروردین 1396

نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان | زهرا پیری، جلال خلخالی

نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان | زهرا پیری، جلال خلخالی

نقش روابط عمومي در خلق و رشد برند سازمان

دوشنبه 21 فروردین 1396

عملکرد مناسب روابط عمومی ها با تاسیس سازمان نظام روابط عمومی | مریم سبحانی فرد

عملکرد مناسب روابط عمومی ها با تاسیس سازمان نظام روابط عمومی | مریم سبحانی فرد

عملکرد مناسب روابط عمومی ها با تاسیس سازمان نظام روابط عمومی | مریم سبحانی فرد

شنبه 19 فروردین 1396

چرا باید استارتاپ‌ها با رسانه‌ها تعامل داشته باشند؟ | غلامرضا کاظمی‌دینان

چرا باید استارتاپ‌ها با رسانه‌ها تعامل داشته باشند؟ | غلامرضا کاظمی‌دینان

مصاحبه اینوتاکس با غلامرضا کاظمی‌دینان رئیس انجمن روابط‌عمومی ایران را اینجا ببینید.

دوشنبه 14 فروردین 1396

ارتباط رسانه‌ها با استارتاپ‌های حوزه فین‌تک چگونه باید باشد؟ | ابوالقاسم حکیمیان

ارتباط رسانه‌ها با استارتاپ‌های حوزه فین‌تک چگونه باید باشد؟ | ابوالقاسم حکیمیان

ارتباط رسانه‌ها با استارتاپ‌های حوزه فین‌تک چگونه باید باشد؟ | ابوالقاسم حکیمیان

دوشنبه 14 فروردین 1396

نقش موثر روابط عمومی در مدیریت بحران | مریم سبحانی فرد

نقش موثر روابط عمومی در مدیریت بحران | مریم سبحانی فرد

بررسی علت آسیب پذیری سازمان ها هنگام بروز بحران؛ با نگاهی به نقش موثر روابط عمومی در مدیریت بحران

چهارشنبه 25 اسفند 1395

آداب مدیریت در ملأعام | سید محمد بهشتی

آداب مدیریت در ملأعام | سید محمد بهشتی

این روزها صحنه فرهنگی و اجتماعی کشور، شرایط نوینی را تجربه می‌کند که تا یک دهه پیش هیچ خبر و نشانی از آن نبود

دوشنبه 23 اسفند 1395