ارتباط رسانه‌ها با استارتاپ‌های حوزه فین‌تک چگونه باید باشد؟ | ابوالقاسم حکیمیان

ارتباط رسانه‌ها با استارتاپ‌های حوزه فین‌تک چگونه باید باشد؟ | ابوالقاسم حکیمیان

ارتباط رسانه‌ها با استارتاپ‌های حوزه فین‌تک چگونه باید باشد؟ | ابوالقاسم حکیمیان

دوشنبه 14 فروردین 1396

نقش موثر روابط عمومی در مدیریت بحران | مریم سبحانی فرد

نقش موثر روابط عمومی در مدیریت بحران | مریم سبحانی فرد

بررسی علت آسیب پذیری سازمان ها هنگام بروز بحران؛ با نگاهی به نقش موثر روابط عمومی در مدیریت بحران

چهارشنبه 25 اسفند 1395

آداب مدیریت در ملأعام | سید محمد بهشتی

آداب مدیریت در ملأعام | سید محمد بهشتی

این روزها صحنه فرهنگی و اجتماعی کشور، شرایط نوینی را تجربه می‌کند که تا یک دهه پیش هیچ خبر و نشانی از آن نبود

دوشنبه 23 اسفند 1395

روابط‌عمومی الکترونیک سرمایه یک سازمان است | محمود ترابیان

روابط‌عمومی الکترونیک سرمایه یک سازمان است | محمود ترابیان

سرمایه یک سازمان است و ارزنده‌ترین دستاورد آن، سرمایه‌ای اجتماعی حاصل از تعامل دوسویه با مخاطبان است

چهارشنبه 4 اسفند 1395

تئوري روابط عمومي ناب | دکتر   احمد يحيايي ايله اي

تئوري روابط عمومي ناب | دکتر احمد يحيايي ايله اي

به اعتقاد بسياري از صاحب نظران مهمترين تقسيم بندي از ارتباطات اجتماعي تقسيم ارتباطات اجتماعي به: الف: ارتباطات انساني و ب: ارتباطات رسانه اي است.

چهارشنبه 27 بهمن 1395

جايگاه و وظايف روابط عمومي نوين | ابوالقاسم حکیمیان

جايگاه و وظايف روابط عمومي نوين | ابوالقاسم حکیمیان

جايگاه و وظايف روابط عمومي نوين

شنبه 23 بهمن 1395

تصویری از رسانه‌ای شدن یک حادثه جستارهایی در پلاسکو |  دکتر هادی خانیکی

تصویری از رسانه‌ای شدن یک حادثه جستارهایی در پلاسکو | دکتر هادی خانیکی

در سوختن ساختمان پلاسکو رسانه‌ها چه کردند و چه نکردند

چهارشنبه 13 بهمن 1395

لزوم توجه جدي تر به اقتصاد رسانه | امیر عباس تقی پور

لزوم توجه جدي تر به اقتصاد رسانه | امیر عباس تقی پور

اگرچه مشکلات اقتصادي رسانه‌ها موضوعي تاريخي است اما به نظر مي‌رسد دامنه رکود اقتصادي سال‌هاي اخير و اثرات مخرب آن به رسانه‌ها...

چهارشنبه 22 دی 1395

تولید محتوا اساس کار یک روابط عمومی است | دکتر حسن بشیر

تولید محتوا اساس کار یک روابط عمومی است | دکتر حسن بشیر

دکتر بشیر، دبیر علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران: تولید محتوا اساس کار یک روابط عمومی است

چهارشنبه 8 دی 1395

نقش ارتباطی گرافیک مذهبی و آسیب‌ های آن

نقش ارتباطی گرافیک مذهبی و آسیب‌ های آن

از زمان آل‌ بویه و پیدایش علویان و تبلیغ رسمی مذهب تشیع، بسیاری از باورهای اعتقادی و مضا مین این مذهب در عناصر تصویری و هنری نشست و با ظهور صفویان، غلبه حضور این مضا مین و اقبال توده مردم باورمند به آ

سه شنبه 27 مهر 1395