•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • ّبانک اطلاعاتی انجمن روابط عمومی ایران

بانک اطلاعاتی روابط عمومی های کشور


از کلیه روابط عمومی ها درخواست می شود، اطلاعات موجود را کنترل و در بروزرسانی این بانک اطلاعاتی همکاری بفرمایند. برای ویرایش اطلاعات و یا اطلاع رسانی موارد جدید، لطفا مطلب را به پست الکترونیکی انجمن (info@prsir.org) ارسال نمایید.

 

اداره کل تعاون خراسان شمالی


مدیر روابط عمومی : محمدرضا غلامی
تلفن روابط عمومی : تلفن سازمان : 2220111
نمابر روابط عمومی : 2225750وب سایت :

آدرس : بجنورد


اداره کل تعاون خراسان رضوی


مدیر روابط عمومی : حسین نوری
تلفن روابط عمومی : 05117621905تلفن سازمان : 05117621911
نمابر روابط عمومی : 7621915وب سایت :

آدرس : مشهد، بلوار خیام، مقابل هتل همای شماره 2


اداره کل تعاون خراسان جنوبی


مدیر روابط عمومی : عابد علی‌آبادی
تلفن روابط عمومی : تلفن سازمان : 3- 4422722
نمابر روابط عمومی : 4437599وب سایت :

آدرس : بیرجند


اداره کل تعاون خوزستان


مدیر روابط عمومی : حبیل‌الله بهرامی بیرگانی
تلفن روابط عمومی : 06113384330-31تلفن سازمان : 09166152178
نمابر روابط عمومی : 06113339883وب سایت :

آدرس : اهواز، خ 15، کیانپارس


اداره کل تعاون زنجان


مدیر روابط عمومی : احدی
تلفن روابط عمومی : 02414242741تلفن سازمان : 02414260065
نمابر روابط عمومی : 02414260065وب سایت :

آدرس : زنجان، مجتمع ادارات، روبه‌روی ادارات، روبه‌روی مخابرات زنجان


اداره کل تعاون گیلان


مدیر روابط عمومی : حسینی مقدم
تلفن روابط عمومی : 0131-5535400-2تلفن سازمان : 01314225506
نمابر روابط عمومی : 4225500وب سایت :

آدرس : رشت، فلکه انتظام (رازی سابق)


اداره کل تعاون گلستان


مدیر روابط عمومی : حسن پهلوری
تلفن روابط عمومی : 01712221165تلفن سازمان : 4433031
نمابر روابط عمومی : 01713377741وب سایت :

آدرس : کوی علی محمدی


اداره کل تعاون مازندران


مدیر روابط عمومی : علی حسن‌نژاد
تلفن روابط عمومی : تلفن سازمان : 2237030
نمابر روابط عمومی : 2237031وب سایت :

آدرس : ساری، بلوار خزر، کمربندی قرق، جنب اتحادیه تاکسیرانی


اداره کل تعاون مرکزی


مدیر روابط عمومی : مهری نیک عصر
تلفن روابط عمومی : 11-36620810تلفن سازمان : 3665501
نمابر روابط عمومی : 3662812-03665503وب سایت :

آدرس : اراک، شهرک قدس، م حافظیه، بلوار فاطمیه


اداره کل تعاون هرمزگان


مدیر روابط عمومی :
تلفن روابط عمومی : 4-667503تلفن سازمان : 09616665293
نمابر روابط عمومی : 667826وب سایت :

آدرس : بندرعباس، جنب پایگاه هوایی