بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن روابط عمومی


   

الناز آخوندی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:
شماره عضویت:7034

محمد رضا آذوش آجی بوزایه

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:حوزه
شغل:سرپرست روابط عمومی
شماره عضویت:1504

رامین آرمات

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت دولتی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:41542

مهدی آزاد واری

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:اقتصاد بازرگانی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:51416

صونا آزادی

مدرک تحصیلی :کاردانی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1496

محمد رضا آزادی نژاد

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:گرافیک
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1434

مجید آقابابایی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:معاون
شماره عضویت:1705

منصور آقاجانی فرد

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:کارمند
شماره عضویت:1484

فهیمه آندرواژ

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:بازاریابی
شغل:روابط عمومی
شماره عضویت:1440

بهمن ابراهیمی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:
شماره عضویت:1736