بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن روابط عمومی


   

تندیس احمد وند

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:
شماره عضویت:7026

مهدی احمدی فر

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ژورنالیسم
شغل:مدیر اطلاع رسانی
شماره عضویت:1717

غلامحسین اسلامی محمود آبادی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:612

مرتضی اشرفی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:کارمند
شماره عضویت:1745

عبدالرضا اصغری

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1735

محسن افتخاریان مهابادی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:1552

رضا افخمی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روانشناسی
شغل:مسئول روابط عمومی
شماره عضویت:1536

کیوان اقبالیان

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:سینما
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1498

مسعود اکبری

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:علوم اجتماعی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1438

حسنی امی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:
شماره عضویت:7014