بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن روابط عمومی


   

فرشاد براتی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:علوم پایه
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1744

زینب برزهکار

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عموی
شغل:
شماره عضویت:7007

ناصر بزرگمهر

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:امور فرهنگی
شغل:هیات مدیره
شماره عضویت:24

مهدیه بنائیان

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:7015

مجید بهرامیان

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1505

مرتضی بهنام

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد
رشته تحصیلی:علوم ارتباطات اجتماعی
شغل:کارشناس بازرگانی
شماره عضویت:1304

حسن بی غم

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:علوم سیاسی
شغل:
شماره عضویت:1534

صمد بیابانی نیکجو

مدرک تحصیلی :کاردانی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:مسول روابط عمومی
شماره عضویت:1727

محمد حسن بیگوردی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:
شماره عضویت:1721

زهرا پور حسین خانی دولت آبادی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:7024