بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن روابط عمومی


   

مریم چیذری

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:
شماره عضویت:7013

صادق حاجی حمزه لو

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت دولتی
شغل:کارشناس روابط عمومی
شماره عضویت:1526

عطیه حاجی کریمی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت بازرکانی
شغل:سرپرست روابط عمومی شرکت لیزینگ خودروکار
شماره عضویت:1425

حسین حبیب زاده

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:
شماره عضویت:1722

اصغر حسامی ریشکانی

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:کارمند
شماره عضویت:1529

علیرضا حسن زاده

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی
شغل:مدیر روابط عمومی
شماره عضویت:1714

ناهید سادات حسینی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ارتباطات
شغل:هیات مدیره
شماره عضویت:0

مجید حسین زاده آراللوی کوچک

مدرک تحصیلی :کاردانی روابط عمومی و مدرک معادل کارشناسی الکترونیک
رشته تحصیلی:روابط عمومی
شغل:رییس اداره تبلیغات و انتشارات دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
شماره عضویت:1433

سید مجتبی حسینی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
شغل:مسئول روابط عمومی
شماره عضویت:1726

هومن حسینی الهاشمی

مدرک تحصیلی :کاردانی
رشته تحصیلی:کامپیوتر
شغل:مسئول روابط عمومی
شماره عضویت:1720