تقدیر از پیشکسوتان روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار :یکشنبه 31 اردیبهشت 1396
تقدیر از پیشکسوتان روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

در چهارمین روز از هفته روابط عمومی:
از پیشکسوت روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تقدیر شد

در هفته روابط عمومی، از پیشکسوت روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی که اخیراً به افتخار بازنشستگی نائل شده است، تقدیر شد.
سید محمود دادمرزی، همکار روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی که بعد از 30 سال کار در روابط عمومی بازنشسته شده است، در سمت معاون مدیر کل روابط عمومی سازمان خدمت می کرد و در این مراسم از وی با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.
مشاور مدیرعامل و مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در این مراسم به اهمیت موضوع ارتباطات و روابط عمومی در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: پس از ظهور فناوری های نوین ، کار در این حوزه دچار تغییرات و تحولات بسیاری شد.
امیرعباس تقی پور افزود: سازمان تامین اجتماعی مخاطبان متنوع و گسترده ای دارد و از این رو فعالیت در روابط عمومی این سازمان ویژگی های خاص و منحصر بفردی دارد.
وی داشتن تخصص و مهارت را از خصوصیات بارز هر کارشناس روابط عمومی دانست و گفت: به روز رسانی آموزش ها برای کارکنان این واحد بسیار الزامی است.
در مراسم تقدیر از این بازنشسته سازمان، چندی از پیشکسوتان و کارکنان روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند و به بیان خاطراتی پرداختند.