روابط‌عمومی و اخلاق حرفه‌ای | دکتر مجتبی نظری

تاریخ انتشار :یکشنبه 31 اردیبهشت 1396
روابط‌عمومی و اخلاق حرفه‌ای | دکتر مجتبی نظری

دکتر مجتبی نظری، مدرس روابط‌عمومی و تبلیغات؛
روابط‌عمومی و اخلاق حرفه‌ای

روابط‌عمومي الكترونيك فضاي مناسبي براي نهادها و سازمان‌ها در دو بخش داخلي و خارجي ايجاد کرده است و باعث شده سازمان‌ها با ارتباط و انعكاس سريع‌تر و استفاده از ابزار آسان اين مقوله بتوانند آنچه براي انتقال در نظر دارند به‌خوبي ارائه دهند و در داخلي سازمان با انتقال سريع‌تر قوانين و مقررات، و همچنين آموزش‌هاي سازماني، در نهادها و روش‌هاي مديريتي ارتقا ايجاد كنند.
به‌جرئت مي‌توان گفت قسمت اعظم دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي براي نحوه ارتباط و پاسخ در سازمان طراحي مي‌شود و در اين بين روابط‌عمومي الكترونيك تسهيل‌گر و اجراكننده ارتباط است.
روابط‌عمومي الكترونيك بر مبنا و بستر تكنولوژي بنا شده است، لذا اگر بخواهيم آن را ابزاری براي كسب‌وكار سنتي در نظر بگيريم، بايد اين كسب‌وكار به استفاده از تكنولوژي اعتقاد داشته باشد. بنابراین، از نظر من سؤال صحيح نيست و يك كسب‌وكار سنتي از ابزار سنتي استفاده مي‌كند و هيچ‌گاه در مقابل كسب‌وكار نوين دوام نمي‌آورد.
روابط‌عمومي الكترونيك منشأ روابط‌عمومي سبز است، به شرطي كه ابزار مورد استفاده آن در حوزه تبليغات از اين جنس باشد.
شناخت بين‌المللي در دنياي صنعت از يك بنگاه سازماني بر اساس اطلاعات منتشر شدۀ آن سازمان در سايت رسمي پرتال‌هاي تخصصي و انجمن‌هاي موضوعي است. انتشار و تهيه محتواي اين اطلاعات بر اساس زيبايي‌شناختي و همچنين، سطح تخصصي كانال‌هاي ارتباطي برقرار مي‌شود، لذا نقش روابط‌عمومي تدارك اين موضوعات و اعتباربخشي بين‌المللي به يك مجموعه است.
روابط‌عمومي صنعت با مديريت كانال‌هاي ارتباطي موجود و به‌روز بودن اطلاعات و همچنين، انتشار صحيح مي‌تواند رهبر و هادی سازمان به سوي يك جريان صحيح شود.
مشتريان و مخاطبان از بيشترين موضوعي كه احساس خلأ می‌كنند نداشتن اطلاعات و دسترسي صحيح به آن است. لذا، روابط‌عمومي حوزه صنعتي با توجه به این مسئله و انجام صحيح امور باعث افزايش بهره‌وري در محيط كار مي‌شود.