حمید شکری خانقاه | گرته‌ برداری و کپی برداری از دنیا

تاریخ انتشار :شنبه 10 تیر 1396
حمید شکری خانقاه | گرته‌ برداری و کپی برداری از دنیاحمید شکری خانقاه  |در میزگرد تخصصی روزنامه ایران

گرته‌برداری از دنیا

حمید شکری خانقاه عضو مؤسس خانه روابط عمومی ایران از یک واقعیت تلخ موجود می‌گوید: ما خیلی چیزها را گرته‌برداری و کپی‌برداری کرده‌ایم و می‌خواهیم پیاده‌سازی کنیم.

به گفته او روابط عمومی در دنیا پیشرفت کرده و امروز در خدمت صنعت، بازار، فروش و اقناع قرار گرفته است. او مشکل داخلی را از همین نقطه می‌داند: ما می‌خواهیم یک روابط عمومی رشد یافته داشته باشیم در جایی که اقناع وصنعت پیشترفته نداریم.

او می‌گوید: ما کشور جهان سومی هستیم و بسیاری از مدیران ما اعتقادی به افکارعمومی ندارند. هنوز مدیران ما خودشان را صاحب نظر می‌دانند و نیازی به افکار عمومی نمی‌بینند. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که از خدمات و بسترهای لازم که روابط عمومی می‌تواند در اختیارش بگذارد، غافل است و خودش را علامه مردم می‌داند. شکری خانقاه مسأله دیگری را هم در وضعیت امروز «روابط عمومی ها در کشور دخیل می‌داند و از آن به واقعیت تلخ دوم یاد می‌کند: «هنوز کارگزاران روابط عمومی از دانش فنی برخوردار نیستند.

آداب معاشرت با روابط عمومی فرق دارد!

خیلی از موقعیت‌ها به کسی که می‌خندد یا خوش اخلاق است می‌گویند «روابط عمومی» او خوب است اما شکری خانقاه می‌گوید: این به معنای «روابط عمومی»نیست این آداب معاشرت فرد است یا می‌گویند خیلی خوب اجرا می‌کند. این واقعیت تلخ جامعه ماست. چون این فرد وقتی سمت پیدا می‌کند، خودش را دانشمند علوم ارتباطات و روابط عمومی می‌داند.

شکری خانقاه این افراد را یک معضل برای «روابط عمومی» می‌داند و می‌گوید: این افراد خود معضل روابط عمومی هستند چون مدعی می‌شوند.

 

روابط عمومی در یک کشور موج سوار

ایرانی‌ها مردمی غیرقابل پیش‌بینی هستند. شکری خانقاه اعتقاد دارد که همین ویژگی اجازه نمی‌دهد فعالیت‌های روابط عمومی‌ها به نتیجه برسد… او روابط عمومی را بیست وچهارمین شغل سخت دنیا می‌داند که البته در ردیف ۱۰ شغل پردرآمد دنیا هم قرار دارد. ۵۶ سال از شروع کار روابط عمومی‌ها می‌گذرد اما او می‌گوید این یک سابقه ذهنی است: واقعیت این است که در این پنج-شش دهه روابط عمومی رشد واقعی نداشته است.

شکری خانقاه روابط عمومی را از دو منظر نگاه می‌کند و می‌گوید: در یک بحث ما مسئولیت فنی داریم و کار رسانه‌ای، تبلیغاتی و انتشاراتی می‌کنیم که می‌شود کاراجرایی. یک سری مسئولیت‌های نظری و بینشی هم داریم. اما متأسفانه مدیران ما هیچ آشنایی با نظریات ارتباطی ندارند و از آن غافلند. فقط دارند غریزی عمل می‌کنند.

همین مسأله هم این استاد دانشگاه را به این نتیجه می‌رساند که بگوید اگرچه روابط عمومی جزو مشاغل سخت است اما نه در ایران.

برای روابط عمومی چند نقش ویژه دیده‌اند. به گفته شکری خانقاه یکی از نقش‌های ویژه روابط عمومی «بحران ستیزی» است: یعنی روابط عمومی باید قادر باشد بحران‌های سازمان را رفع کند اما در خیلی موقع روابط عمومی‌ها بحران ساز هستند.

روابط عمومی در اولویت نیست .

کارشناسان در میزگرد «ایران» ماهیت و ضرورت روابط عمومی درجهان اطلاعاتی را بررسی کردند.