آشنایی با انجمن‌ بین‌المللی روابط‌عمومی | IPRA

تاریخ انتشار :یکشنبه 23 مهر 1396
آشنایی با انجمن‌ بین‌المللی روابط‌عمومی | IPRA

 

 

آشنایی با انجمن‌ بین‌المللی روابط‌عمومی (IPRA)

انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی در سال 1995 برابر با سال 1374 خورشیدی بعد از چندین نشست و بارها پیگیری در لندن پایه‌گذاری شد.از آن زمان برای ارتقا‌ی سطح روابط‌عمومی در سراسر جهان اقدام کرد. انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی به عنوان سازمانی غیردولتی و بین‌المللی در سازمان ملل متحد شناخته شده است که یک کمیته‌ی بسیار فعال برای افراد درگیر با حرفه‌ی روابط‌عمومی در سراسر دنیاست و با همکاری با موسسات مرتبط دوره‌های مختلف در قالب کنفرانس، کارگاه آموزشی، کنگره‌های جهانی برگزار می‌کند و از میان همه‌ی آن ها جوایز طلایی IPRA برای ارتقا‌ی روابط‌عمومی به طور اختصار سالانه برای اعضای خود برگزار می‌کند. ایپرا در حال حاضر 700 عضو از 80 کشور در سراسر جهان دارد.

اهداف IPRA

این انجمن جهانی هدف والای خود می‌داند که به اعضای ایپرا خدماتی ارایه دهد که به آن ها کمک می‌کند وظایف حرفه‌ای خود را به نحو عالی انجام داده و در امور خود موفق باشند. انجمن با این اهداف سالانه عضویت‌های خود را افزایش داده و به‌طور اقتصادی پیشرفت‌های زیادی داشته و دایره‌ی وسیعی از موفقیت را در کارنامه‌ی خود ثبت کرده است. از آن جا که امروزه IPRA گسترش یافته و پیچیدگی امور و وسعت جغرافیایی عضویت در آن به وضوح به چشم می‌خورد، تطابقات ساختاری و برنامه‌های راهبردی ارتقا یافته‌ای را می‌طلبد. ایپرا اکنون شناخته شده‌ترین گروه بین‌المللی فعالان روابط‌عمومی در سراسر جهان است که نه تنها در تبادل اطلاعات و همکاری با همه‌ی حرفه‌ها فعال است، بلکه در ایجاد ساختار منظم فرصت‌های توسعه‌ی حرفه‌ای و دیگر اولویت‌های مطرح شده در پیشبرد نقش روابط‌عمومی و مدیریت امور بین‌الملل نیز کارهای زیادی انجام داده است. تاکید بیشتر انجمن اکنون بر آموزش و ارتقای ادبیات حرفه‌ای است، آن چنان که ابعاد این فعالیت همچنان در حال افزایش است تا پیشرفت این حرفه را در کشورهای درحال توسعه تضمین کند و مضامینی مانند محیط‌زیست، کنترل کیفیت در روابط‌عمومی نقش پررنگ‌تری بیابند. توسعه‌ی انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی در پنجاه سال گذشته در حرفه‌ی روابط‌عمومی نیز منعکس شده است؛ از شروع کار که مجموعه‌ای از افراد پایه‌گذار روابط‌عمومی بوده‌اند تا حال حاضر که شناخته شده‌ترین شبکه‌ی بین‌المللی افراد حرفه‌ای در این زمینه است  IPRA کانون توجه توسعه‌ی مدیریتی و روابط‌عمومی اجتماعی بوده است.