نقش روابط در مدیریت منابع انسانی | احمد باقری

تاریخ انتشار :شنبه 20 آبان 1396
نقش روابط در مدیریت منابع انسانی  | احمد باقری


نقش روابط در مدیریت منابع انسانی

انسان موجودی است اجتماعی خلق شده و او را گریزی جز زندگی کردن با دیگران و بر قراری ارتباط با آنها نیست. این ارتباط دامنه وسیعی دارد.

تربیت فرزندان و اداره خانواده نیاز به برقراری ارتباط صمیمی و نزدیک دارد. کار کردن در دانشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها، مستلزم برقراری رابطه با همکاران و ارباب رجوع است و چون تفکر و زبان دو مزیت انسان است که سبب پیدایش عقیده و فرهنگ و تمدن می شود و انتقال هر یک از آنها فقط با برقراری ارتباط امکان پذیر است، لاجرم تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش، نظارت و کنترل، ارزشیابی و رهبری بدون برقراری ارتباط ممکن و اثر بخش نخواهد بود.

 سرعت دستیابی به اطلاعات و همکاری با دیگران به منظور سازگاری یا مقابله با عوامل نامساعد خارجی فقط با ارتباط و روابط سریع و اثربخش امکان پذیر است و به همین هم دلیل، علوم مربوط به رفتار و روابط بین انسان ها، جایگاهی خاص در مدیریت دارد.

 مدیران و کارکنان ناگزیرند برای تصمیم گیری، دورهم بنشینند و با تبادل نظر، راه حل های مختلف را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت بهترین راه حل را انتخاب کنند. ابلاغ تصمیمات و سیاست های سازمانی از سلسله مراتب بالاتر سازمان به سطوح پایین اجرایی، نیاز به پیمودن مجاری ارتباطی گوناگون دارد.

البته فراموش نشود که روابط انساني از نظر مفهوم شناسي به معناي ايجاد مناسبات انساني سالم، به منظور ارتقاي رضايت خاطر و نيرومند کردن روحيه افراد و ايجاد اشتراک بيشتر بین انسان ها است.

روابط انساني در مديريت شريان حيات مديريت و قلب تپنده سازمان است و دانش روابط انساني با ايجاد محيط سالم، نشاط انگيز و آرامش بخش، موجب بيشترين بازدهي با کمترين هزينه برای سازمان است.

گری دسلر-استاد ممتاز مدیریت منابع انسانی- تعریف واحدی از مدیریت منابع انسانی و وظایف آن ارائه می‌دهد و آن اینکه، واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد و این به طور دقیق‌تر یعنی جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد آنها و پاداش آنان و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان.

این تعریف نگاهی وظیفه گرایانه به واحد مدیریت منابع انسانی دارد و تلاش می‌کند فهرستی از وظایف واحد مدیریت منابع انسانی را ارائه کند، که در تعریفی مفهومی‌تر می‌توان چنین گفت: واحد مدیریت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید، که توجه علمي و عادلانه به نظام تشويق و تنبيه، ايجاد فضاي رقابت مثبت و سازنده، توجه به نظام آموزش بويژه آموزش و نهادينه‌سازي مهارت هاي روابط انساني به مديران و توجه عملي به ايده‌ها و انديشه هاي سازنده افراد از مهمترین ویژگی های این نوع از مدیریت است.

احمد باقری/ کارشناس ارشد علوم ارتباطات

 ریاست روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری غدیر