روابط عمومی خلاق باید اقتصاد خلاق را در کشور به حرکت درآورد | محمد مهدی مظاهری

تاریخ انتشار :شنبه 25 آذر 1396
روابط عمومی خلاق باید اقتصاد خلاق را در کشور به حرکت درآورد | محمد مهدی مظاهریدر چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران " محمد مهدی مظاهری " رئیس موسسه فرهنگی اکو و رئیس کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران؛

 روابط عمومی خلاق باید اقتصاد خلاق را در کشور به حرکت درآورد

رئیس کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با حضور خود در این کنفرانس سخنانی ایراد کرد و گفت: خلاقیت در فکر، اندیشه و جوهره انسان است. برای پیشرفت و ترقی قبل از وسایل سخت افزاری نیاز به عقل پویا و خلاق است که می‌تواند ایده‌های نوینی را ارائه دهد. امروزه مسائل جامعه با راه حل‌های گذشته قابل حل نیست و نیاز به خلاقیت و نوآوری در همه عرصه‌ها است. نوآوری باید در تمام امور به ویژه در فعالیت های روابط عمومی بکار گرفته شود. منابع طبیعی محدود و پایان پذیر است. در حال حاضر کشورهای توسعه یافته دیگر اقتصاد خود را بر پایه صنایع و معادن و انرژی بنا نمی کنند بلکه آن را بر اساس سیستم های دانش بنیان و علم و فناوری پایه ریزی می کنند و آنچنان  بر پایه دانش و خلاقیت است که در عرصه اقتصادی خود را حفظ کرده و سعی می‌کنند سهم خود را در این بخش بیشتر کنند.

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در ادامه گفت: در بخش مالی، فناوری و نوآوری و هنر می‌تواند اقتصاد خلاق را به وجود آورد و طبق همین تعریف و تلفیق اقتصاد با فناوری و فرهنگ، اقتصاد خلاق شکل خواهد گرفت. امروزه روابط عمومی می‌تواند نقش مهمی ایفا را کند؛ چرا که روابط عمومی خلاق راه میانبر برای رسیدن به مقصد است. روابط عمومی توسعه یافته، روابط عمومی خلاق است. تقویت فعالیت‌های خلاقانه از سوی روابط عمومی‌ها باید اقتصاد خلاق و درآمدزا را  در کشور به حرکت درآورد. روابط عمومی خلاق و هنرنما محل طرح ایده‌های جدید برای دستیابی به اهداف سازمانی است. برای برون‌رفت از چالش‌های پیش رو روابط عمومی‌های حرفه‌ای چاره‌ای جز همراه شدن با ویژگی‌های خلاقانه ندارند.

 این کنفرانس روز یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ در سالن همایش های بین المللی مرکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

تنطیم: فرحناز فولادی