روابط عمومی بانکها، تلاش برای یک هدف مشترک | اسلام مهرابی

تاریخ انتشار :چهارشنبه 9 اسفند 1396
روابط عمومی بانکها، تلاش برای یک هدف مشترک |  اسلام مهرابی

/ بارها این جمله معروف را از زبان فعالان عرصه روابط عمومی شنیده ایم که "روابط عمومی هم علم است، هم هنر و هم مهارت". محتوای این جمله علاوه بر پیچیدگی بیانگر گستردگی مفهوم روابط عمومی نیز هست و بخاطر همین گستردگی است که تعاریف مختلفی از روابط عمومی ارائه گردیده و هر یک از تعاریف بخشی از وظایف روابط عمومی را بیشتر مورد توجه قرار داده است . بسیاری از تعاریف روابط عمومی به تعبیری دشواری کار روابط عمومی را ایجاد تعادل و تناسب بین منافع سازمان و منافع مخاطبان و ذینفعان سازمان می دانند. بویژه زمانی که مدیران سازمان تمرکز بیشتری بر منافع کوتاه مدت داشته و منافع بلند مدت سازمان که در نتیجه فعالیت های روابط عمومی تامین می شود برایشان اهمیت نداشته باشد. اما موضوعی که در این مطلب مورد نظر ماست این است که خوشبختانه روابط عمومی در سیستم بانکی با این مشکل مواجه نیست چرا که در فعالیت های بانکی منفعت بانک با منفعت مشتری وجوه مشترک و حتی غیرقابل تفکیکی دارد. بطور مثال شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان از خدمات بانکی از طریق تحلیل محتوای ارتباطات مردمی و نظرسنجی و ارائه این پیشنهادات به مدیران جهت لحاظ نمودن این پیشنهادات در طراحی خدمات جدید که بوسیله روابط عمومی بانک ها به منظور تامین منافع مشتریان انجام می گیرد، مستقیما پس از اجرا منافع بانک را نیز تامین کرده و منجر به ارتباط بیشتر مشتری با بانک و حتی جذب مشتریان جدید می شود . درهم تنیدگی و اشتراک در منافع مشتری و سازمان هر چند دغدغه روابط عمومی بانکها برای ایجاد تعادل دو کفه این ترازو را کم می کند اما این موضوع به معنی راحت بودن کار در روابط عمومی بانکها نیست، زیرا اولا همگام با پیشرفت خیره کننده تکنولوژی، نیازهای مشتریان نیز در حال تغییر و تحول بوده و نیاز به ارزیابی مستمر دارد و دوما عرصه بانکداری عرصه رقابت است و کوچکترین کم توجهی به نیازهای مشتریان ممکن است به قیمت جذب آنان توسط رقبا تمام شود . براساس وضعیت ذکر شده می توان گفت که فعالیت در روابط عمومی بانکها کاری است سخت، جذاب و زیبا . سخت است چون دنیای رقابت بی رحم است و کوچکترین اهمال به معنی کاهش مشتریان و جاماندن از رقابت است. جذاب است چون هر لحظه تلاش برای اطلاع و همگام شدن با تکنولوژی و نرم افزارهای روز جذاب و آموزنده است. زیباست چون در دوسوی این تلاش فراوان هم منفعت مشتری و هم منفعت سازمان تامین می شود و به عبارتی فعالیتی است برد-برد .