مدل انتخاب یک مدیر زن در وزارت نیرو | محمد خجسته نیا

تاریخ انتشار :یکشنبه 26 فروردین 1397
مدل انتخاب یک مدیر زن در وزارت نیرو | محمد خجسته نیا

مدتی پیش وزارت نیرو برای انتخاب مدیر کل روابط عمومی فراخوان صادر کرد و از همه خواست در صورت تمایل حسب ویژگی های اعلام شده  در این فراخوان شرکت کنند.
خروجی این اتفاق انتخاب یک خانم بود که هم تحصیلات دانشگاهی و هم سابقه مدیریتی داشت .
چندان از هیات ممیزی و شرایط ان اطلاعی نداشتم و البته در این فراخوان شرکت نکرده بودم.
هفته اخیر بر حسب اتفاق در دیدار نوروزی  یکی از استادان متخصص حوزه متوجه شدم که ساختار این انتخاب بر اساس یک مدل علمی و هدفمند صورت گرفته است.
در این فراخوان ۸۰نفر ثبت نام کرده بودند که پس از بررسی اولیه مستندات و مدارک این تعداد به ۴۰ نفر کاهش یافته بود .
پس از بررسی مجدد در مرحله دوم این تعداد به ۲۰نفر رسیده بود که در مصاحبه حضوری از بین ۲۰نفر ،۵نفر به انتخاب نهایی رسیده بودند.
نکته کلیدی این انتخاب ،تاکید وزیر نیرو بر تشکیل هیاتی برای گزینش بوده است که از سه استاد برجسته دانشگاهی و ۲مدیر ممتاز وزارت نیرو انتخاب شده بودند.
یعنی به عبارت ساده امکان لابی وزارت نیرو به حداقل و رای دانشگاه هیان در اکثریت بوده است.
تلاش وزیر نیرو به بیان ساده ان بوده است که مدیران وزارت، نفر منتخب را از داخل ساختمان مرکزی و ساختمان های مجاور لزوما انتخاب نکنند.
در نهایت وزیر محترم  از  بین ۵ نفر،مدیر منتخب را بر حسب نمره کسب شده از جامعه زنان انتخاب کرده بود.

نتیجه علمی :مدل ها وقتی به خوبی طراحی شود ،میتواند نتایج مورد قبول ایجاد کنند.

نتیجه اخلاقی:در صورت رعایت عدالت زنان بسیاری  میتوانند خود نمره لازم کسب کنند.