پر استرس ترین مشاغل دنیا در سال 2019بر اساس گزارش سالانه سایت

تاریخ انتشار :چهارشنبه 1 خرداد 1398
پر استرس ترین مشاغل دنیا در سال 2019بر اساس گزارش سالانه سایت

برخی از مشاغل به نسبت سایر مشاغل استرس بیشتری دارند و بخاطر ماهیت استرس زای آنها تحمل آنها اجتناب ناپذیر است. در زیر ده شغل پر استرس معرفی شده اند:
  1. پرسنل نظامی
  2. آتشنشان
  3. خلبان
  4. افسر پلیس
  5. مصاحبه گر تلویزیونی
  6. هماهنگ کننده همایشها و سمینارها
  7. خبرنگار
  8. مدیر روابط عمومی
  9. مدیر اجرایی شرکت
  10. راننده تاکسی