نخستین روابط عمومی کشور -اداره کل روابط عمومی وزارت نفت

تاریخ انتشار :یکشنبه 24 آذر 1398
نخستین روابط عمومی کشور -اداره کل روابط عمومی وزارت نفت

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت  ، به عنوان  نخستین روابط عمومی کشور  با قدمت فراتر از پنجاه سال ، جایگاه ویژه ای  در توسعه روابط و ترویج اندیشه های فرهنگی دارد و درطول  چندین دهه با گذر از فراز و نشیب های مختلف و متاثر از شرایط عمومی و موقعیت بلامنازع صنعت نفت کشور در فرایند توسعه روابط عمومی در درون و بیرون این صنعت نقش آفرینی کرده است  . مسلماً نقش ممتاز صنعت نفت در توسعه و اعتلای کشور و موقعیت بی همتای آن به عنوان مادر صنایع ،ایجاب می کند که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ، زمینه ها و چشم اندازهای تازه ای را در راه جذب مشارکت مردم نسبت به اهداف و راهبردهای این سازمان و ایجاد اعتماد و همدلی در میان کارکنان و نیروهای فکری و تخصصی مرتبط با صنعت نفت کشور فراهم کند .  

اهداف اداره کل روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با بکارگیری مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه و با رویکرد اعتمادسازی و حمایت مستمر از مخاطبان، اهداف متعددی را دنبال می کند که شامل:  بهبود مستمر فعالیت ها و فرآیندهای داخلی واحد روابط عمومی، افزایش بهره وری و اثربخشی مراسم ها، سمینارهای علمی و نشست های مناسبتی، توسعه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه روابط عمومی،توسعه اطلاع یابی و اطلاع رسانی بمنظور اعتمادسازی در حوزه های مختلف صنعت نفت،بررسی عملکرد صنعت نفت  در بین مردم از طریق امور تحقیقی، پژوهشی و افکارسنجی در چارچوب راهبردهای تدوین شده،افزایش کیفیت و پوشش اطلاع رسانی اخبار صنعت نفت به بهترین نحو، تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون صنعت نفت  به منظور تأمین منافع مشترک است .

آقای کسری نوری مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت  

61623751-61622606