کتاب مفاهیم کلیدی ارتباطات منتشر شد

تاریخ انتشار :چهارشنبه 11 تیر 1399
کتاب مفاهیم کلیدی ارتباطات منتشر شد


درباره کتاب

هر جلد از مجموعه کتابهای « مفاهیم کلیدی ارتباطات»، اختصاص به اهمیت دیرپای مطالعه ارتباطات دارد و روشن است که اطلاعات مفهوم محوری در آن است. به بیانی دیگر، مفهوم اطلاعات در مفهوم ارتباطات تجسم می یابد. ارتباطات را می توان به عنوان یک فرآیند نسبتاً ساده محرک – پاسخ تلقی کرد و اطلاعات را مجموعه­ای از زوج­های احتمالی محرک – پاسخ تعریف کرد. در چند دهه گذشته، روشن شده است که ارتباطات انسانی فرآیندی پیچیده تر از این تفسیرها دارد.

این کتاب کوچک دامنه سطوح مختلف کاربردهای این مفهوم را تعیین می­کند. از معنای اطلاعات در مهندسی گرفته تا معانی پیچیده اطلاعات و hستعاره­های آن که در قالب مفاهیمی چون «عدم قطعیت»، «انتروپی» و « حشو» که در مطالعات آکادمیک به کار می­گیرند. مثالهایی که در این کتاب ارایه می­شوند دامنه گسترده ای را پوشش می­دهند از جمله: ارتباطات میان فردی، پویایی گروهی، وسایل ارتباط جمعی، ساختار اجتماعی، تأثیرات اجتماعی، روند تصمیم­گیری، ارتباطات سازمانی و تاریخچه فناوری­ها.

نویسنده کتاب، دیوید ریچی استاد و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه ایالتی پُرتلند، در ایالات متحده آمریکا است. وی دانش آموخته زبان انگلیسی از کالج رید و پژوهش در ارتباطات تا مقطع دکترا از دانشگاه استنفورد است. کتابهای «نظریه ارتباطات و خانواده»، «اطلاعات به مثابه استعاره»، «عدم قطعیت و گسستگی دانش»، «زبان و شناخت اجتماعی»، و «قاب بندی و ارتباطات استعاره­ای» از دیگر آثار وی به شمار می­روند.