انسان از نظر کمی و کیفی مدیون جامعه رسانه‌ای است/ مدیر رسانه‌ای تربیت نکرده‌ایم

انسان از نظر کمی و کیفی مدیون جامعه رسانه‌ای است/ مدیر رسانه‌ای تربیت نکرده‌ایم

انسان از آغاز زندگی تا پایان زندگی خود، با رسانه است و اکنون رسانه‌ها به صورت شبانه‌روزی در خدمت انسان‌ها قرار دارند. باید بگویم که ما از نظر کمی و کیفی مدیون جامعه رسانه‌ای هستیم.

دوشنبه 21 آبان 1397

تلویزیون با گسترش دایره حذف مخاطب، ضریب نفوذ خود را کاهش داده است

تلویزیون با گسترش دایره حذف مخاطب، ضریب نفوذ خود را کاهش داده است

سبحان یحیایی گفت: رسانه ملی باید از دایره نامخاطبانش کم کند. هرچه دایره حذف بیشتر شود ضریب نفوذ کاهش می‌یابد.

سه شنبه 15 آبان 1397

 آفت‌های روابط عمومی در ایران | حمید نجف

آفت‌های روابط عمومی در ایران | حمید نجف

آفت‌های روابط عمومی در ایران | حمید نجف

چهارشنبه 9 آبان 1397

روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

دوشنبه 7 آبان 1397

رسانه حلقه پیوند ظرفیت‌های گردشگری با مخاطب است

رسانه حلقه پیوند ظرفیت‌های گردشگری با مخاطب است

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: ما می‌توانیم حلقه پیوندی بین ظرفیت‌های گردشگری کشور با گردشگران خارجی باشیم.

چهارشنبه 2 آبان 1397

نتایج پیمایش ملی رسانه ها از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نتایج پیمایش ملی رسانه ها از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نتایج پیمایش ملی رسانه ها از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

چهارشنبه 2 آبان 1397

روزنامه‌نگاری بدون دانستن زبان خارجی ناقص است | علی دهباشی

روزنامه‌نگاری بدون دانستن زبان خارجی ناقص است | علی دهباشی

پژوهشگر مطبوعات تاکید کرد: روزنامه‌نگاری بدون دانستن یک یا دو زبان خارجی، ناقص است و سردبیران موفق باید به این مهم توجه وِیژه داشته باشند.

دوشنبه 23 مهر 1397

اعتبار پاسپورت ایرانی چطور تغییر می کند؟

اعتبار پاسپورت ایرانی چطور تغییر می کند؟

اعتبار پاسپورت ایرانی چطور تغییر می کند؟

دوشنبه 23 مهر 1397

 گفتمان سواد رسانه ای باید جهت گیری مردمی و ملی پیدا کند

گفتمان سواد رسانه ای باید جهت گیری مردمی و ملی پیدا کند

گفتمان سواد رسانه ای باید جهت گیری مردمی و ملی پیدا کند

دوشنبه 23 مهر 1397

فضای مجازی؛ آفت یا فرصت

فضای مجازی؛ آفت یا فرصت

فضای مجازی؛ آفت یا فرصت

سه شنبه 17 مهر 1397