روابط‌عمومی و اخلاق حرفه‌ای | دکتر مجتبی نظری

روابط‌عمومی و اخلاق حرفه‌ای | دکتر مجتبی نظری

روابط‌عمومی و اخلاق حرفه‌ای | دکتر مجتبی نظری

یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

رییس جمهور آینده، روابط عمومی را دریابید! | حمید شکری خانقاه

رییس جمهور آینده، روابط عمومی را دریابید! | حمید شکری خانقاه

رییس جمهور آینده، روابط عمومی را دریابید! | حمید شکری خانقاه

شنبه 30 اردیبهشت 1396

روابط عمومي هاي نظام بانکي، سال 96 را سال

روابط عمومي هاي نظام بانکي، سال 96 را سال "همدلي و آگاه‌سازي خردمندانه" ناميدند | دكتر حسين امامي

روابط عمومي هاي نظام بانکي، سال 96 را سال "همدلي و آگاه‌سازي خردمندانه" ناميدند

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

روابط عمومی ها در مسیر تکامل | امیرعباس تقی پور

روابط عمومی ها در مسیر تکامل | امیرعباس تقی پور

روابط عمومی ها در مسیر تکامل

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

تحلیل ارتباطی کارزار تبلیغاتی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران | مسعود صادقی

تحلیل ارتباطی کارزار تبلیغاتی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران | مسعود صادقی

تحلیل ارتباطی کارزار تبلیغاتی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

پنج چالش مهم روابط‌عمومی‌ها | امیر عباس تقی پور

پنج چالش مهم روابط‌عمومی‌ها | امیر عباس تقی پور

پنج چالش مهم روابط‌عمومی‌ها

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

روابط عمومی و ضرورت شناخت افکار عمومی | علی شوقی‌بنام، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه چهارگوش

روابط عمومی و ضرورت شناخت افکار عمومی | علی شوقی‌بنام، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه چهارگوش

روابط عمومی و ضرورت شناخت افکار عمومی

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

همه کارکنان سازمان، مسافران یک کشتی هستند | دکتر زارعیان

همه کارکنان سازمان، مسافران یک کشتی هستند | دکتر زارعیان

همه کارکنان سازمان، مسافران یک کشتی هستند

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

آیا می‌خواهید روابط عمومی، ارتباطات و بازاریابی خود را به سطح بالایی برسانید؟ | احمد عامری

آیا می‌خواهید روابط عمومی، ارتباطات و بازاریابی خود را به سطح بالایی برسانید؟ | احمد عامری

احمد عامری

دوشنبه 28 فروردین 1396

دکتر بشیر؛ قله‌ای رفیع درعرصه روابط‌عمومی | دکتر امیدعلی مسعودی

دکتر بشیر؛ قله‌ای رفیع درعرصه روابط‌عمومی | دکتر امیدعلی مسعودی

دکتر امیدعلی مسعودی، عضو هیات علمی دانشگاه سوره دکتر بشیر؛ قله‌ای رفیع درعرصه روابط‌عمومی

دوشنبه 21 فروردین 1396