•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • بانک اطلاعاتی اعضای حقوقی انجمن روابط عمومی

بانک اطلاعاتی اعضای حقوقی انجمن روابط عمومی


روابط عمومی شرکت توسعه مهندسی بازار گستران آتی

4-66028414-66028416602840566028405

روابط عمومی شهرداری لار

92-3339490-0781 92-3339490-0781 3342500 3342500

روابط عمومی شرکت مهیار گستر نو آوران

8814131-0251 8814131-0251 6602840566028405

روابط عمومی بانک سپه

66746605 66746605

روابط عموی شرکت سمیکو

 14-88529710 14-88529710 88529700 88529700

روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

3-88220700 3-88220700 88220704 88220704

روابط عمومی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه

021-27340021-27340021-22363691021-22363691WWW.MIDHCO.COM