وبلاگ های روابط عمومی
  اخبار روابط عمومی
 اخلاق در روابط عمومی
 ارتباط گران
 عمومی کیش
 انجمن علمی روابط عمومی
 دانشکده علوم ارتباطات
 حسن خسروی
 روابط عمومی برتر
  روابط عمومی+1
 روزانه های یونس شکر خواه
 روزگار وصل
 گل رز
 مطالعات ارتباطی
 هنر هشتم
 وبلاگ روابط عمومي
 وبلاگ رادیو روابط عمومی
 بانک توسعه صادرات ایران
 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
 روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان
 روابط عمومی
 کارگزار روابط عمومی
 روابط عمومی کاربردی
 مدیریت روابط عمومی
 روابط عمومی در جامعه مدنی
 pop-pr
 Phil Gomes
 PR Opinions
 Strategic PR
 موسسات و سازمانها
 انجمن صنفی تبلیغات ایران
  باشگاه مهندسان ایرانی
 دفتر ریاست جمهوری
 دفتر مدیریت و برنامه ریزی
 دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
 سازمان حج و زیارت
 سازمان هوا شناسی کشور
 شرکت خدماتی بورس تهران
 شرکت صنایع فرش ایران
 شهرداری تهران
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
 مرکز بررسی های استراتژیک
 مرکز تجارت الکترونیکی ایران
 مرکز تحقیقات پزشکی ایران
 مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم
 موسسه آموزشی نیکوکاری رعد
 موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی
 موسسه مطالعات دریای خزر
 کانون هموفیلی ایران
 مؤسسه کارگزار روابط عمومی
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی
 پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو
 روابط عمومی قوه قضاییه
 پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش
 پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون
 پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن
 شرکت مخابرات ایران
 شرکت مخابرات استان تهران
 انتشارات سروش
 پست بانک کرمانشاه