ماهنامه روابط عمومی شماره 76

 ماهنامه روابط عمومی شماره 76

فهرست مطالب
سرمقاله/ 2
امروز چه روزی است ؟ می دانید ؟!
اخبار روابط عمومی / 4
اخبار انجمن / 12
گزارش / 18
گزارشی از نخستین کنفرانس تبلیغات و فروش
روابط عمومی در 5 دقیقه / 30
مقاله / 32
نگاهی به وسایل ارتباطی از آغاز تاکنون / 33
ویژگیها و خصائص مدیران فرهنگی «مدل بومی 38 / »
روابط عمومی موضوعی / 46
بررسی و انتخاب آمیخت هی ترفیع موثر برای شرک تهای ارایهک‌ننده ی
نر مافزارهای کسب و کار ) 54 / )Business Softwares
یادداشت / 60
ما خود ارتباطیم! / 61
اطلاع مداری، حلقه گمشده روابط عمومی ها / 62

جهت دریافت فایل PDF این شماره اینجا کلیک نمایید.

امروز چه روزی است ؟ می دانید ؟!

میرزابابا مطهری نژاد
m.motaharynejad@gmail.com

امروز ، 27 اردیبهشت روز «ارتباطات و روابط عمومی » در ایران و «روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی » در سایر کشورهای جهان است. یادش بخیرآن وقتها که این روز ،در ایران مثل همه جای جهان «روز جهانی مخابرات » نامیده می شد و یادش بخیر زمانی که این روز در ایران مثل همه جای جهان «روز جهانی جامعه اطلاعاتی » نام گرفت.
شاید فکر کنید مگر چه شده است؟ الان مگر این روز در ایران و جهان چه نامیده می شود که باید از آن روزها یاد کنیم؟ حقیقت این است که این روز در جهان همان «روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی » نام دارد و مثل گذشته ها اتحادیه جهانی مخابرات ) ITU ( هر سال برای این روز شعاری تع یین می کند تا جهان در توسعه امکانات ارتباطی و به کار گیری تکنولوژی های نوین ارتباطی تحقق آن شعار را هدف قرار دهد و امسال هم برای روز جهانی جامعه اطلاعاتی یعنی 27 اردیبهشت معادل 17 ماه می، صد و چهل و ششمین سالگرد تأسیس اتحادیه جهانی مخابراتی شعار زیر را برگزیده است: «دسترسی به پهن باند دیجیتالی در سراسر جهان، حتی روستاها! » و سال گذشته شعار «شهر بهتر، زندگی بهتر با تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی ». بگذریم که شرکت مخابرات ایران سال قبل یواشکی این شعار را اندکی دست کاری کرده بود و در تبلیغات خود از آن چنین نام می برد: «شهر بهتر، زندگی بهتر با مخابرات » بعید است این دوستان تفاوت مخابرات با فناوری های ارتباطی و جامعه اطلاعاتی را ندانند و به احتمال قریب به یقین از فاصله عظیمی که جامعه ما با جامعه اطلاعاتی دارد و بخش عمده این فاصله نیز به عقب ماندگی مخابراتی ما مربوط است نگرانند و شاید علاقمند که جامعه به این موضوع فکر نکند. بگذریم: اما از سال 1385 در ایران این روز را مثل بقیه جهان نمی شناسند. در ایران این روز را روز «ارتباطات و روابط عمومی » نام گذاری کرده اند و آرام و بی سروصدا «ارتباطات » آن را در محاق بردند و فقط به «روابط عمومی » پرداختند و روابط عمومی را هم نگاه بخشی کردند و اندیشه های آقای «لی » پدر روابط عمومی جهان و ادوارد برنیز پدر روابط عمومی نوین و گرونیک نظریه پرداز شهیر و دکتر حمید نطقی پدر روابط عمومی ایران را به کناری نهادند و در نشست های رسمی 27 اردیبهشت به نام روابط عمومی با ترویج اندیشه های مکارتی! البته بدون نام بردن از او بر مرکب بازاریابی با طعم تبلیغات و سوار بر مرکب "آوازه گری" و "جنگ روانی" آنهم نه از زبان حرفه ای های بازاریابی و تبلیغات بلکه از زبان" ITMEN " مردان آی تی و تکنیک من های مدیریت و مدیا من ها) Mebiamen ( و... پرداختند و آنقدر بر طبل آوازه گری در این راستا کوفتند که به دکتر نطقی هم رحم نکردند و او را هم ابزار نام و نان کردند و بدون آن که به اندیشه او و دغدغه های او احترام بگذارند و بدون آن که به خانواده و همراهان و نزدیکانش اعتنایی کنند، با نام او یکدیگر را تا یید کردند و به قول امروزی ها برای هم پپسی باز کردند و بر یکدیگر قیمت گذاشتند و کسی هم نپرسید ترازو چیست و ترازودار کیست؟! آری! یادش بخیر آنروزها که 27 اردیبهشت "روز جهانی مخابرات" بود و حداقل هر سال یکبار از یک مرجع موجه که مخابرات کشورها عضوش بودند، شعاری تهیه و ابلاغ می شد و آن شعار چراغ راه بود برای بهتر حرکت کردن.
کاش حال که نام روابط عمومی بر این روز نهادیم، به سیاق گذشته هر سال شعاری برای روابط عمومی به منظور جهت دادن به حرکت ها اعلام می کردیم و در پایان هر سال میزان دوری یا نزدیکی هر روابط عمومی به آن شعار را می سنجیدیم و... امسال دکتر حمدون توره دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات، طی پیامی نه از دغدغه اش در مورد تلفن ثابت گفته و نه به تلفن موبایل اشاره کرده، بلکه از فقدان پهن باند دیجیتال برای شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت در جاهایی از دنیا نگران است و از اعضای خود در سراسر دنیا خواسته با تمرکز بر ارتباط افراد در سراسر جهان و بهره برداری از پتانسیل های کامل فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی طوری حرکت کنید که در پایان سال 2011 دسترسی کامل به پهن باند دیجیتالی )سرعت بالای اینترنت و انتقال اطلاعات( بویژه در روستا ها را جشن بگیریم! لابد یادتان هست که مدتی قبل اتحادیه جهانی مخابرات،  داشتن سرعت کمتر از 128 کیلو بایت در ثانیه را به عنوان عدم ارتباط اینترنتی اعلام کرده بود و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم وعده ده برابر شدن سرعت اینترنت را داده بود .
بگذریم، حال که در کشور عزیز ما این روز را روز روابط عمومی نامیدیم، به یک نکته توجه داشته باشیم که از این فرصت برای طرح مسائل اساسی و ریشه ای روابط عمومی ها و آسیب های فراروی آن بهره برداری کنیم و انشاء الله از تعارفات و خرید و فروش و اهدا الواح به آنها که عامل توقف و عقب مانگی روابط عمومی شده اند دست بر داریم.
و در پایان یاد آوری کنم که روابط عمومی ها به حامعه اطلاعاتی و ساز و کارهای مرتبط با آن بیندیشند و بدانند که نقطه آغاز جامعه اطلاعاتی در بعد اجتماعی دسترسی به اطلاعات و در بعد اقتصادی فراگیر شدن تکنولوژی های نوینا رتباطی یا ICT یا ) «فاوا » یعنی فناوریا طلاعات وا رتباطات ا ست.
دسترسی به اطلاعات یعنی شکل گیری پایگاه های اطلاعاتی در نقطه نقطه کشور، یعنی هر آنچه از اسناد، مدارک، مکاتبات، مراسلات، نوارهای صوتی، تصویری در هر سازمان و نهاد وجود دارد، تدوین، تنظیم، پردازش و رقومی شود و در پایگاه اطلاعاتی قرار گیرد و ،ICT یعنی بستر مخابراتی و شبکه های فنی ارتباطی با استانداردهای بالا ایجاد شود تا هر فرد و هر نیازمند و هر مراجعه کننده از هر نقطه از جهان به راحتی و در هر لحظه که خواست با استفاده از این بستر به هر پایگاهی که خواست مراجعه کند و اطلاعاتی را بدهد یا اطلاعاتی را بگیرد و به قول آقای دکتر حمدون نوره دربخشی از پیام سال گذشته اش به مناسبت این روز:
«فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، شیوه های مدیریت شهری، ساختمان های هوشیار، مدیریت هوشمند ترافیک، شیوه های صرفه جویی جدید
در مصرف انرژی و مدیریت ضایعات و حتی مبادله اطلاعات و دانش و برقراری ارتباط سیار، در یک جامعه اطلاعاتی پوینده همگرا را ارائه می دهد. » در چنین شرایطی یعنی با داشتن تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی شهر بهتر و زندگی بهتر و تفاهم اجتماعی و رابطه حسنه که عالی ترین تجلی زندگی اجتماعی را خواهیم داشت. به امید آن روز.