شماره 88 "ماهنامه روابط عمومی"

شماره 88
     هشتاد و هشتمین شماره ماهنامه روابط عمومی با دو پرونده اختصاصی با موضوعات
«ارتباطات اجتماعی و انتخابات» و «آسیب شناسی تبلیغات تجاری در ایران» منتشر شد.
   

در بخش اول ماهنامه روابط عمومی و پس از سرمقاله که به قلم جواد قاسمی رئیس انجمن روابط عمومی ایران باعنوان «روابط عمومی ها در آستانه فصلی نو» به رشته تحریر درآمده است؛ موضوع ارتباطات اجتماعی و انتخابات در قالب یک پرونده مورد واکاوی قرار گرفته است.

عناوین اصلی این پرونده شامل موارد زیر است:

- بررسی پدیده رویدادگی درانتخابات 24 خرداد  - دکترهادی خانیکی

- انتخابات ریاست جمهوری و دلایل  اجتماعی  بروز شادی های خیابانی – دکترنعمت اله فاضلی

- نظارت رسانه ای و پاسخگویی سازمانها - دکتر منصورساعی

- مهندسی هوشمند روابط عمومی – حمیدشکری خانقاه

- بررسی تطبیقی نظام سیاست گذاری فرهنگی درایران - دکترعبدالرضاسپنجی

همچنین در بخش انتهایی این فصل، عناوین زیر منتشر شده است:

- ناگفته هایی درباره دکترحمیدنطقی،پایه گذار روابط عمومی نوین ایران– گفت و گو با جوادقاسمی

- سه گانه روابط عمومی،بازاریابی وتبلیغات – حسن نصیری قیداری

- نقش ارتباطات و روابط عمومي درسلامت انسانها – ناصر رزاق منش

 

بخش دوم ماهنامه روابط عمومی به یک پرونده اختصاصی با موضوع «آسیب شناسی تبلیغات تجاری» در کشور پرداخته است. دراین بخش "میزگرد، یادداشت ها و مصاحبه هایی" با عناوین زیر آورده شده است:

- میزگردتخصصی باحضور دکتر حسین افخمی،دکترسید محمد دادگران،دکترمحمود دهقان و دکترمحمد بلورین تهرانی

- قوانین تبلیغاتی کشور؛«کاستی هاکم نیست» - گفت وگو با دکتر سیدرضا نقیب السادات

- «اقتصاد دولتی»آفت تبلیغات تجاری درایران - گفت وگو باحمیداسکویی

- آشفته بازارنظام تبلیغات بازرگانی درایران دکتراسماعیل قدیمی

- روابط عمومی ها رابه شرکتهای خصوصی تبدیل کنیم - گفت وگو با مجیددوخته چی زاده

- نقدی برعملکردشرکتهای تبلیغاتی درایران - مهدی نکودست

- تبليغات تجاري ومصرف گرايي – ابراهیم عبداله زاده

- تبلیغات خدمات عمومی مینو میرزایی

 

بخش سوم ماهنامه روابط عمومی به موضوع آموزش و پژوهش اختصاص دارد.
در این بخش به عناوین زیر پرداخته شده است:

- مباني مديريت سايت و مهارتهای نگارش در وب – دکترحسین امامی

- بازنمایی جنسیت ورزشکاران درمطبوعات ورزشیعنوان تحقیقی از مریم روستایی

- تیتربه واژه نیرو میدهد – گفتاری از دکترمجیدرضائیان

- معرفی کتاب مدیریت علمی روابط عمومی

علاقه مندان می توانند جهت دریافت شماره هشتاد و هشتم ماهنامه روابط عمومی و یا اشتراک ماهنامه، با شماره تلفن 1 -22926770 تماس حاصل نمایند.


روابط عمومی ها در آستانه فصلی نو

سرمقاله شماره هشتاد و هشتم ماهنامه روابط عمومی

جواد قاسمی

نقش ارتباطات و رسانه‌های جمعی در حرکت‌های اجتماعی به‌ ویژه رویدادهایی مانند انتخابات بر کسی پوشیده نیست.
در همین راستا،
رویکردها، نقش و کارآمدی هنر- فن روابط‌عمومی در ابعاد سازمانی، ملی و فراملی قابل مطالعه و بررسی است.
به ویژه اکنون که مردم در جریان انتخابات ریاست جمهوری در حرکتی چشمگیر و با حضوری فعال، مطالبات و خواست‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را بیان کرده اند، جا دارد که به حوزه‌ی مهم و تأثیرگذار روابط‌عمومی به ‌عنوان فرآیندی واسط بین مردم و مسئولان، نگاهی نو و متفاوت داشته باشیم.

در این راستا بازشناسی و بازنگری در نوع نگاه و کیفیت تعاملات دستگاه اجرایی کشور از جمله مهمترین ضرورت­هاست. این تغییر نگاه قبل از هر چیز باید از تغییر در رویکردها و برنامه های ارتباطی و از مسیر روابط عمومی ها آغاز شود و در درون و بیرون از فضای سازمان ها از سوی طیف گسترده و متنوع مخاطبان، احساس و درک گردد.
بدیهی است روابط‌ عمومی بیگانه با نوآوری و دانش رو به گسترش ارتباطات و بی اعتنا به خواست ها و انتظارات مردم، قادر به تجدیدنظر در در راهبرها و روش های پاسخ‌گویی به افکار عمومی نخواهد بود، بنابراین  این روابط عمومی های کارآزموده، مردم گرا و تحول خواه هستند که باید در راستای هم­سویی با پیام برخاسته از انتخابات اخیر  به بازنگری در نگاه و رفتار خود بپردازند؛ کاستی ها را بشناسند و با هوشمندی و آینده نگری آماده برای ورود به دوران تازه ای شوند که برخی از مهمترین ویژگی های آن عبارتند از: صداقت، شفافیت، انعطاف، تخصص گرایی، بهادادن به نهادهای مدنی و...

در واقع کارنامه روابط عمومی ها در دوران 8ساله گذشته نیز از منظر میزان تعهد عملی به همین شاخص ها قابل ارزیابی است.
ازاین روشایسته است که خانواده روابط عمومی کشور به طور داوطلبانه،آگاهانه و صادقانه، قبل از دیگران به ارزیابی کارنامه خود بنشیند و با نگاهی سازنده و هدفمند، برای ورود به دوران تازه، آماده و مهیا شود.