ماهنامه شماره 93 روابط عمومی ایران

ماهنامه شماره 93 روابط عمومی ایران

نود و سومین شماره ی نشریه ی روابط عمومی منتشر شد

 

این شماره با عناوین :
-رویکردهای نوین روابط عمومی در قرن 21
-کاربرد پژوهش و آموزش:دو موضوع محوری در روابط عمومی
-پژوهش رکن اساسی روابط عمومی
همچنین مقالاتی با عناوین :
-بررسی ارتباطات میان فردی
-ایجاد سامانه ی روابط عمومی مبتنی بر M.I.S
- شاخص روابط عمومی موفق
- در شبکه های اجتماعی کاربران محوریت دارند
- روابط عمومی از دیدگاه ابن یمین فریومدی (نوشته ی حسن خسروی) منتشر شده است.سخن نخست
ارزيابي‌هاي شتاب زده؛ چرا؟ / جواد قاسمي ....................................................................................................................... 6

رويدادها

رونمايي از کتاب جديد دکتر محسنيان ‏راد ....................................................................................................................... 7

گزارش جلسات ماهانه ‏ي انجمن

موانع جدي پياده‎كردن استراتژي  نيمه‏ متمركز رسانه ‏اي در ايران / سخنراني دكتر مجيد رضاييان ................ 9

اخلاق، موضوعي مغفول در روابط‎عمومي ‏ها / دكتر محمد سلطاني ‏‏فر .......................................................................  12

پرونده ‏ي پژوهش و روابط‌عمومي

رويکردهاي نوين روابط ‏عمومي در قرن بيست و يکم/ گفت‏و‏گو با  دکتر محسن قدمي ..................................... 14

کاربرد پژوهش از خود انجام پژوهش مهم ‏تر است / گفت‏و‏گو با دکتر افشين رضوي ‏زاده ................................... 20

پژوهش و آموزش دو موضوع محوري در روابط ‏عمومي/ گفت‏و‏گو با دکتر اسماعيل قديمي................................ 26   
ميزگرد: پژوهش، ركن اساسي روابط ‏عمومي ................................................................................................................. 32

مقالات

بررسي ارتباطات ميان فردي با تاکيد بر ارتباط کلامي / دکتر مريم رفعتي............................................................ 37

ايجاد سامانه ‏ي روابط‌عمومي مبتني بر سيستم اطلاعات مديريت(M.I.S) / ميرعلي ‏اکبر سيد زهتاب ........... 42

‎شاخص معرفي روابط‌عمومي موفق چيست؟! / مهندس سيد حسين قوامي .......................................................... 44

در شبکه ‏هاي اجتماعي، اين کاربران هستند که محوريت دارند / گفت‏و‏گو با مهندس جواد افتاده ................. 46

آيا در جامعه‏ ي اطلاعاتي زندگي مي‏کنيم؟ / ابوالقاسم حکيميان .............................................................................. 50

آيا کسب و کار بدون روابط ‏عمومي پايدار است؟ / حسن نصيري‏ قيداري ..............................................................  52

روابط‏ عمومي از ديدگاه ابن‏ يمين فريومدي / حسن خسروي ...................................................................................... 55

معرفي کتاب

نظريه ‏ي امروز ارتباط / فنون روابط‌عمومي / واژه‌نامه ‏ي تخصصي مديريت فرهنگي.................. ............................. 59