یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه انجمن

چهارشنبه 4 بهمن 1391
یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه انجمن

در مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم بازرس انجمن روابط عمومی ایران انتخاب شد .
به گزارش خبرنگار انجمن روابط عمومی ایران در مجمع عادی و فوق العاده نوبت دوم انجمن روابط عمومی ایران که به منظور انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در روز چهارشنبه در سالن همایش شهید عباس پور در شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور اعضای هیات مدیره و اعضای انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد دکتر عباس زاده مدرس دانشگاه ابراز داشت : با توجه به اینکه از عمر انجمن روابط عمومی حدود 21 سال سپری می شود امید می رود با ورود افراد جوانتر و فعالتر با خلاقیت و نوآوری بتوان انجمن روابط عمومی ایران را 100 ساله کرد.
وی در خصوص انتخاب بازرس اذعان داشت : در این مراسم به 4 مورد کلیدی یعنی تعهد ، تخصص ، تجربه و امکانات تاکید و عنوان شد که یک بازرس باید دارای این نقاط کلیدی باشد و علاوه بر این موارد از نوآوری و خلاقیت ویژه ای برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه در چند ساله اخیر عرصه روابط عمومی کشور شاهد حرکات مناسبی بوده است بیان کرد : شاید بتوان گفت که ریشه این حرکت حضور فعال انجمن روابط عمومی ایران باشد زیرا به وضوح دیده می شود که این مجموعه مدافع قشر روابط عمومی کشور است و در این راستا می تواند نمره و امتیاز خوبی را به خود اختصاص دهد.
دکتر عباس زاده ادامه داد: آنچه که مشهود است این امر است که فاصله تا رسیدن به اوج یک روابط عمومی مطلوب زیاد است و به نظر می رسد در این راستا برگزاری اینگونه جلسات ، سمفونی های پررنگ و اثربخش همچنین استراتژی های راهبردی و خود باوری بیشتر می توانند ما را به نقطه مطلوب برسانند.
در این مراسم جواد قاسمی رئیس هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران ضمن گرامی داشت هفته وحدت به ارایه گزارش هیات مدیره انجمن  پرداخت واظهارداشت :طی ده ماهه گذشته  اقدامات موثری درراستای ارتقا روابط عمومی هاوتحقق اهداف انجمن صورت پذیرفته است.
قاسمی ادامه داد: برگزاری جلسات بامسئولین ارگانهای دولتی وخصوصی به منظورتبادل نظر،همکاری وایجاد فضای مناسب برای روابط عمومی ها،برگزاری دوره های مختلف آموزشی درتهران وبرخی استانها،برگزاری ده گردهمایی ماهانه ،امضا وتفاهم نامه باموضوع تعامل وهمکاری مشترک درزمینه های آموزشی وپژوهشی وهمچنین ارتقا تفکرارتباطی درحوزه های صنعتی وتجاری و....ازاهم فعالیتهای انجمن درطی این دوره بوده است.
در ادامه این جلسه حکیمیان عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن به ارایه گزارش مالی انجمن و خانم حسینی به ارایه گزارش بخش بازرسی پرداخت و در خاتمه نیز از میان کاندیدهای انتخاب بازرس خانم ناهید سادات حسینی و آقای سعید شهبازی به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن انتخاب شدند.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

ساره نیک قدم منش
91/11/7