یکصدوپنجاه وهشتمین گردهمایی انجمن

شنبه 4 خرداد 1392
یکصدوپنجاه وهشتمین گردهمایی انجمن

در یکصدو پنجاه و هشتمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران مطرح شد
رشد مهارتهای تعاملی منوط بر تعریف ارزشی بر فعالیت ها
با تعریف ارزشی از اهداف و حرکت در جهت آن می توان شاهد رشد مهارتهای تعاملی بود

دریکصدوپنجاه وهشتمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران که روزچهارشنبه در سالن رودکی برج میلاد برگزار شد جواد قاسمی رئیس هیات مدیره انجمن ضمن گرامیداشت هفته روابط عمومی ابراز داشت : طی همکاری مشترک آقایان تقی پور و کاظمی دینان امسال روز روابط عمومی به هفته روابط عمومی تغییر یافت و د ر این هفته دو سمینار پی در پی با عنوان های هشتمین سمینار روابط عمومی الکترونیک و دومین سمینار روابط عمومی و صنعت برگزار شد.
وی گفت: علاوه بر این سمینارها پرده برداری از سردیس پروفسور معتمدنژاد و همچنین 5 عنوان کتاب با رویکرد روابط عمومی و 2 مصاحبه اختصاصی از اقدامات اساسی در هفته روابط عمومی بوده است.
در ادامه این مراسم دکتر قدمی مدرس دانشگاه ضمن سخنرانی پیرامون روابط عمومی بسترسازمهارتها ی تعاملی در سازمانها گفت: اصولا در دو دهه گذشته تحول عظیمی در مبحث علم و فناوری رخ داده است به نحوی که ما در دنیای پیش رو از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانایی حرکت کرده ایم .
وی متذکرشد: در حال حاضر بیش از 6 الی 7 سال است که مدیریت و فناوری دو امر تفکیک نشدنی هستند زیرا سازمانها با فناوری های نوین ایجاد سرمایه می کنند . در سال 1980 سرمایه های ناملموس اقتصاد جهانی کمتراز0/5 درصد بوده و در سال 2005 این میزان به 80 درصد رسیده است و این امر بیانگر این مطلب است که در شرایط کنونی از طریق سرمایه گذاری مستقیم سرمایه ایجاد نمی شود ومدیریت و فناوری های نوین امری حیاتی است.
قدمی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانایی گفت : آنچه که با مشاهده شرح وظایف و ساختار کنونی سا زمانها و ادارات مشخص است بیانگر این مطلب است که درنظام و ساختار آنها امکان نوآوری وجود ندارد که باید روابط عمومی ها در راستای تغییراین ساختارها گام بدارند و اقتصاد دانایی را که در تمامی دنیا در حال نهادینه شدن است در کشورمان نیز ایجاد شود.
وی با اشاره به این مطلب که گاهی در تصمیم گیری ها در مسایل گوناگون جای تعریف ارزشها خالی است بیان کرد : آنچه که ضرورت دارد این امر است که تعریف ارزشها را باید در تمامی امور سرلوحه فعالیت ها قرار داد به نحوی که در حال حاضر نقدی که بر چشم انداز 20 ساله و اهداف 1404 وارد است نبود تعریفی ارزشی و هدف معین نهایی از آن است .
وی در راستای برخورداری از مهارتهای تعاملی عنوان کرد: ارتباط با دیگران ( زیردستان ، هم ترازان و بالاتر) ، تغییر نظام اداری و شیوه صحیح تولید دانش و راههای مناسب انتشار پذیری دانش راههای برخورداری از مهارتهای تعاملی هستند.
این مدرس دانشگاه در خصوص پارامترهای اصلی تجلی مهارتهای تعاملی افزود: ایجاد و عملیاتی سازی ارزشها ، مشاهده نتایج مستقیم فعالیت ها و ساختن دانشگر برای برخورداری از ارتقاء سطح فردی نگرش ها و برخورداری از رهبری صحیح در فعالیت ها از جمله مواردی است که در تجلی مهارتهای تعاملی می تواند مناسب باشد اما درهر حال باید به این امر توجه نمود که مهارتهای تعاملی با انجام کار تیمی و گروهی ، خروجی مناسب از کار تیمی همراه با باروری دانایی و در نهایت بالندگی به فعالیت ها منوط خواهد بود .
در ادامه این مراسم آقایان حکیمیان خزانه دار ، رزاق منش و خسروی اعضای هیات مدیره و شهبازی بازرس انجمن ضمن اعلام تحول در سایت انجمن به گفتگویی دوستانه با اعضای انجمن پرداختند.

+

+

+

+

 

+

+

+