یکصد و شصت و یکمین گردهمایی ماهانه انجمن

پنجشنبه 4 مهر 1392
یکصد و شصت و یکمین گردهمایی ماهانه انجمن

یکصد و شصت و یکمین گردهمایی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران، با حضور صاحب نظران، اندیشمندان روابط عمومی و اصحاب رسانه در روز چهارشنبه مورخ 3 مهر 1392   از ساعت 16 در محل فرهنگسرای شفق  برگزار شد.

  در این گردهماییخانم دکتر بهاره نصیری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در خصوص بازنمایی نقش زنان در تبلیغات رسانه ملیو  آقای خوراکیان ریاست سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران پیرامون موضوع نقش و عملکرد سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران در توسعه فعالیت های فرهنگی  سخنرانی کردند.