يكصدو هفتاد و ششمين نشست انجمن روابط عمومي ايران

چهارشنبه 1 بهمن 1393
يكصدو هفتاد و ششمين نشست انجمن روابط عمومي ايران

یکصد و هفتاد و ششمین نشست علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران روز چهارشنبه اول بهمن ماه 93 ساعت5:30 با حضور مدیران و فعالان حوزه روابط عمومی کشور در سالن همایش های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر منصور ساعی مسئول کمیته آموزش و پژوهش انجمن روابط عمومی ایران ضمن خوش آمد گویی به اساتید، مدیران و کارشناسان روابط عمومی در این حوزه و تقدیر از حضور پروفسور باقر ساروخانی در این نشست گفت: انجمن ساختار اجرایی ندارد و با حضور شما عزیزان انجمن هویت پیدا کرده و ارتقا خواهد یافت. وی از کسانی که عضو انجمن نیستند خواستار شد تا به عضویت انجمن و کمیته های تخصیی انجمن درآمده و یا به  تاسیس کمیته های جدید بر اساس نیاز روابط عمومی کشور اقدام نمایند.

سخنران علمی این نشست « دکتر باقر ساروخانی » با موضوع جامعه شناسی مخاطب و روابط عمومی بود.

دکتر ساروخانی بحث خود را در شش بخش اهمیت مخاطب، شایستگی روابط عمومی، رسالت های روابط عمومی، اصول پایه، روش ها، بینش های روابط عمومی در این حوزه مطرح کرد.

وی گفت: نکته اول اینکه مخاطب امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه در ایجاد یک دستگاه، شرکت، سازمان و...در ابتدا نیاز به مخاطب شناسی دارد. مدیریت امروز سازمان ها و یا شرکت ها مدیریت بیرونی است و باید توجه خاصی به مخاطبان خود داشته باشد و روابط عمومی صرفا سزاوار و توانمند است تا مخاطبان سازمان را شناسایی کند. زمانی که دستگاهی نتواند مخاطبان خود را شناسایی کند یقینا با شکست روبرو خواهد شد. به نظر من الفبای اول روابط عمومی ها شناخت مخاطبان خود در هر سازمان است. روابط عمومی ها مهندسان ارتباط انسانی هستند و اگر مخاطب شناسی توسط  حوزه های دیگر صورت بگیرد بدون شک کار اشتباهی است.

وی در ادامه گفت: کار روابط عمومی تاثیرگذاری بر اندیشه، جهان بینی و مغز انسان هاست که کار فاخری است. روابط عمومی ها به دو شیوه باید عمل کنند، در مرحله نخست تسخیر اندیشه عقلانی مخاطب و سپس نفوذ در قلب مخاطبان است. ارتباطات عقلانی شکننده است، اما نفوذ در قلب مخاطبان پایدار و ممتد است؛ بنابراین هنر بزرگ روابط عمومی ها نفوذ در قلب مخاطبان خود است.