یکصد و چلهمین جلسه انجمن

دوشنبه 6 تیر 1390
یکصد و چلهمین جلسه انجمن

یکصد و چهلمین جلسه گردهمایی علمی – تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو چهلمین  گردهمایی علمی – تخصصی انجمن روابط عمومی ایران در تاریخ 6 تیرماه 90 در سرای محله خاقانی  برگزار شد.

در این نشست ابتدا آقای حسن خسروی ضمن خوشامد گویی ، گزارشی از فعالیت های کمیته امور بین الملل را عنوان کردند.

سپس آقای مطهری نژاد عضو هیت مدیره و مسول کمیته انتشارات انجمن گزارش کوتاهی از فعالیت های انجمن ارایه دادند.

سخنران اصلی این مراسم آقای دکتر شاهین شایان آرانی عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه بنیاد برکت بودند و درباره " نقش ارتباطات در احیاء مناطق محروم کشور"  سخنرانی کردند

موسسه بنیاد برکت و مالیه خرد

روش های کاهش فقر و توانمند سازی

توانمند سازی اقتصادی
ارتقا ء توان اقتصادی افراد در ژایین هرم فقر

ارتقا ء توان اقتصادی افراد در ژایین هرم فقر اشتغال زائی

ارتقاء کیفیت زندگی
دسترسی به آب، برق، راه، آموزش، بهداشت و ........

تعریف مالیه خرد: حوزه مربوط به ارائه خدمات مالی به گروه ها و افراد با درآمد کم تا متوسط می باشد که معمولا دسترسی به دریافت اینگونه خدمات را ندارند. بطور کلی، مالیه خرد سعی در ایجاد فضایی دارد که در آن خانوار های فقیر و نیمه فقیر توان دسترسی به خدمات مالی از قبیل سپرده گذاری، دریافت اعتبارات، سرمایه گذاری و بیمه گری را پیدا کنند.

بنیاد برکت درطرح های اقتصادی و زیربنایی به گونه ای عمل می کند که این پروژه ها، دارای تأثیر کلی بر توسعه اقتصادی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، افزایش فرصت های شغلی، توسعه کارآفرینی و فقر زدایی و جلوگیری از مهاجرت
نیرو های محلی داشته باشند.

• نکات کلیدی و محوری در نگرش بنیاد برکت عبارتند از:

– تاکید بر این باور که توسعه اقتصادی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در سطح دهستان ها و روستاهای کشور از طریق سرمایه گذاری و راه اندازی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک با توجه به مزیت های نسبی در این مناطق صورت می گیرد.

– تاکید بر ایجاد فرصت های شغلی محلی و جلوگیری از مهاجرت نیرو های بومی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور

– تاکید بر کمک به جذب مشارکت تصدی گرایانه کارآفرینان محلی و سرمایه گذاران، در راه اندازی بنگاه های اقتصادی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور

-تاکید بر کمک مالی بصورت غیر تصدی گرایانه و غیر ماندگار به کارآفرینان و سرمایه گذاران محلی در جهت راه اندازی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک در قالب اصول اقتصاد و مالیه اسلامی (مشارکت های حقوقی و مدنی)

– تاکید بر کمک به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور از طریق استفاده از مشارکت مردمی و آموزش در زمینه اصول و روش های صحیح شرکت داری

– توجه ویژه به ایجاد و توسعه فضاهای زیر بنایی و آموزشی بعنوان مکمل فعالیت های اقتصادی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور

 

رزومه دکتر شاهین شایان آرانی

همچنین در این نشست استراتژی های ارتباطی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی برگزار و طی آن محمد رضا غفوری، رئیس اداره روابط عمومی بانک تجارت به بیان استراتژی های ارتباطی این بانک پرداخت.

 

 

میرزابابا مطهری نژاد عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر حسین حسین جانی ، شاعر و ادیب

دکتر شاهین شایان آرانی عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه بنیاد برکت

محمد رضا غفوری رئیس اداره روابط عمومی بانک تجارت

 

2006 - 2