یکصد و چهل و چهارمین جلسه انجمن

چهارشنبه 7 دی 1390
یکصد و چهل و چهارمین جلسه انجمن

 چهارشنبه 90/10/7 از ساعت 16/30 الی  18/30 در سالن آمفی تئاترشرکت لیزینگ پاسارگاد برگزار شد.
همچنین در این نشست آقای ابوالقاسم حکیمیان رئیس کمیته آموزش انجمن گزارش کاملی از این کمیته ارائه داد.


خسرو رفیعی


مجید دوخته چی زاده


ابوالقاسم حکیمیان


عباس خادمیان