یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389
یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن

یکصد و بیست و نهمین جلسه گردهمایی علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران
 با همکاری شرکت مدیریت منابع آب  در سالن اجتماعات در خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، در روز چهارشنبه 89/2/1 برگزار گردید.


در ابتدای گردهمایی آقای حسن خسروی ضمن خوشامد گویی از حاضرین در جلسه درخواست کردند.

10 چالش و مشکل روابط عمومی را یادداشت نموده و برای انجمن ارسال نمایند.

 

 

 

 


 

 

  موضوع سخنرانی " سیر تحولات روابط عمومی با توجه به تاثیر تکنولوژی "

آقای دکتر سلطانی فر استاد پیشگام پنج همایش روابط عمومی الکترونیک پیرامون مسیر تحولات روابط عمومی با توجه به تکنولوژی مطالب سودمندی را عنوان کردند.

روابط عمومی یک رسانه است و نقش رسانه چیست؟

ارتباط بین این دو رسانه به تعبیر آقای تقی پور چالشی به آن داشته باشیم.

فضا در راوبط عمومی ها بایستی از حالت انفعال به سمت چالش در روابط عمومی کشیده شود. مادر آینده به ایجاد چالش در روابط عمومی ها نیاز داریم. ونمونه و راهکارهایی در این زمینه:

1- مسیر حرکت رسانه ها از سوی دولتی و حکومتی به سمت مردمی شدن وبه سمت غیر دولتی شدن باشد.

2- روند تاثیر و روند تکنولوژی روندی است که تاثیری بیشتری  بر حجم مخاطبان در زمان کوتاه تر می گذارد و ما هرچی جلوتر می رویم به این نتیجه میرسیم که زمان تاثیر گذاری بر حجم بیشتر مخاطبان ما در زمان بسیار کمتری شکل می گیرد.

3- تکنولوژی ورسانه ها از یک طرف و جریان ها و بحران ها از طرف دیگر تاثیر متفاوتی بر یکدیگر دارند.
هر بحرانی، جریان ، انقلاب و اتفاق بزرگ و کوچک نقش رسانه ها را درون آن تحولات کاملا دقیق می بینیم.
این نقش تاثیر و نقشی کاتالیزورداشته باشد، نقش سرعت بخشیدن و تاثیرگذار است و تاثیر متقابل را ایجاد خواهد کرد و هیچ تحول و انقلابی را ما بدون رسانه نمی توانیم ارزیابی کنیم.
4- روندحرکت رسانه ها به سمت همه محدودیت ها ی تکنولوژی، محدودیت ها ی فنی و محدودیت  ها ی دولتی است.
جهت اول که مسیرحرکت رسانه ها را می خواهیم از سوی دولتی شدن به سمت مردمی شدن و غیر دولتی شدن حرکت بکنند را با این نکته آغاز می کنیم. " کهکشان گوتنبرک" در سال 1453 میلادی دنیا وارد کهکشان جدیدی شد به نام کهکشان گوتنبرک که با شکل گیری صنعت چاپ ما وارد فضای جدیدشدیم.
با انقلاب در حوزه ارتباطات که توانست ارتباطات شفاهی را به سمت ارتباط نوشتاری ببرد مواجه شدیم.

البته 700 سال قبل از میلاد" خط" در یونان باستان داشتیم اما این حوزه تا قبل از انقلاب تکنولوژیک البته در عصر پیدایش صنعت چاپ هیچگاه نتوانست جایگاه اصلی خودش را پیدا کند.
این کهکشان تغییراتی را درون جوامع به وجود آورد، اما به دلیل این که قدرت ها و حکومت ها قادر بودند به دلایل مختلفی قدرت تکنولوژی را در اختیار و انحصار خودشان درآورند این قدرت تکنولوژی در انحصار دولت ها باقی ماند. در دوره اول کهکشان گوتنبرک ما شاهد شکل گیری نشریات فوری بودیم تاثیر این نشریات در حرکت  های  استقلال طلبانه آمریکا در جنگ های داخلی کشورها به جرات می توانیم آن را ببینیم.
البته باید گفت در همان دوره یعنی در دوره اول کهکشان گوتنبرک مطبوعات در اختیار موج قدرت طلبی حکومت ها و دولت ها قرار گرفته بود. تاثیر رسانه ها در دروه دوم مطبوعات که از نیمه دوم قرن 17 شروع می شود و رسانه ها و مطبوعات را به سمت مسیری سوق می دهد که این مسیر مطبوعات غیر دولتی دوره ای را در پیش می گیرد.
 همین حرکت کوچک و همین اتفاق که شکل می گیرد در عرصه مطبوعات از عرصه مطبوعات دولتی به سمت عرصه مطبوعات غیردولتی و به نوعی استقلال طلبانه حرکت می کند و ما شاهد شکل گیری انقلاب هایی نظیر انقلاب 1789 کبیر فرانسه هستیم.