یکصد و سی و سومین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 7 مهر 1389
یکصد و سی و سومین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو سی و سومین جلسه و گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران در تاریخ 7 مهر 89 در محل سالن همایشهای مدیریت منابع آب برگزار شد.
آقای کاظمی دینان ریاست انجمن روابط عمومی ایران در ابتدا گزارشی کوتاه راجع به فعالیت های انجمن و خلاصه مذاکرات انجام شده ارائه نمودند:

آقای کاظمی دینان ریاست محترم انجمن روابط عمومی ایران

ضمن خیر مقدم به حضار و آقای دکتر افخمی سخران جلسه گزارشی از فعالیت های انجمن در 2 ماه گذشته بشرح زیر به اطلاع حضار رساندند.

1-دیدار هیئت مدیر ، با آقای محمد علی رئیس روابط عمومی ریاست جمهوری و بررسی چگونگی همکاری انجمن در ارتقاع سطح علمی و عملی روابط عمومی های دولت.

2-تشکیل ستاد بیستمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران و دعوت از حضار برای ارائه طرح و چگونگی همکاری با این ستاد.

3-فعال شدن برنامه هنر هشتم در رادیو تجارت با همکاری انجمن روابط عمومی ایران.


سپس آقای دکتر حسین افخمی استاد فرهیخته و پیش کسوت روابط عمومی و ارتباط ، با موضوع " روابط عمومی و دیپلماسی فرهنگی" مطالب تامل برانگیز و جالبی را بیان نمودند. متن این سخنرانی در انتهای این صفحه قرار دارد.

به رسم یاد بود لوح تقدیر و هدایایی از طرف انجمن توسط آقایان مطهری نژاد و رفیعی به آقای دکتر افخمی در پایان مراسم تقدیم شد.
سپس آقای مطهری نژاد نایب رئیس انجمن از در گذشت شادروان مسعود برزین ابراز تاسف نمودند.
آقای برزین کتابهای متعددی، بیش از 18 اثر در زمینه روابط عمومی نوشته اند.
کتاب بسیار جالب و ساده
"چگونه روابط عمومی کنیم" را در سال 1355 منتشر کردند.
روزنامه شرق یکشنبه 4 مهر 89 آقای پژمان موسوی همکار و نویسنده بخش پرونده در مجله " روابط عمومی" مطالب و گزارش ویژه ای را در مورد شادروان مسعود برزین تهیه و منتشر شده است.
در شماره بعدی مجله روابط عمومی مطالبی
" با عنوان فصلی ناخوانده از  روابط عمومی" در بزرگداشت مرحوم برزین منتشر خواهد شد.

دیپلماسی فرهنگی و روابط عمومی

نقش، کارکرد و فنون روابط عمومی در مقایسه با دیپلماسی فرهنگی موضوع یکصد و سی و سومین جلسه سخنرانی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران بود که توسط دکتر حسین افخمی عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی روز هفتم مهرماه در سالن سازمان منابع آب ایران ایراد شد.

سخنران در مقدمه بررسی مقایسه ای "نقش، کارکرد و ویژگی های دیپلماسی فرهنگی و روابط عمومی بین المللی" را موضوع این نشست اعلام کرد و ابتدا از دو مفهوم کلیدی مورد بحث تعاریفی ارائه داد. وی روابط عمومی را آن دسته از اعمال مدیریت بر شمرد که «مدیر از طریق آن با کسب شناخت لازم از مخاطبان نسبت به تدوین و اجرای برنامه های ارتباطی با هدف ایجاد تفاهم و حسن روابط اقدام می کند.» همچنین در مقایسه دیپلماسی فرهنگی را «درک محیط بین المللی از طریق شناخت روابط فرهنگی و اجتماعی بین ملتها و تلاشهای یک دولت در جهت تحکیم روابط بین المللی در چارچوب اهداف سیاست خارجی با استفاده از ابزار ارتباطی و فرهنگی و امکانات غیر سیاسی» توصیف کرد. سپس به وجوه مشترک بین دو حوزه از جمله بستر فرهنگی، ابزار ارتباطی مشترک و اهداف فرا ملی هر دو پرداخت.

وی در بخش دیگری از این سخنرانی فعالیتهای عمده و مشترک در دو حوزه مورد مطالعه را «مدیریت اخبار، ارتباطات راهبردی و توسعه مناسبات بین مردم در سطح بین المللی» عنوان کرد و با اشاره به برخی از مطالعات پیشین به تشریح هر یک از آنها پرداخت. وی مدیریت اخبار از طریق ارتباطات رسانه ای و ایجاد و حفظ روابط با خبرنگاران را با هدف کسب وجهه بین المللی مناسب یا خلق انگاره مثبت که به طور عمده از طریق رسانه های بین المللی هدف گذاری می شود، از اقدامات هر دو حوزه عنوان کرد. سخنران همچنین سیاستهای ارتباطی در دو حوزه را به صورت راهبردی توصیف کرد و توسعه مناسبات بین ملتهای مختلف در عرصه بین المللی را به عنوان اولویت در برنامه های ارتباطی ذکر کرد.
سخنران در ادامه به برخی از وسایل ارتباطی مشترک در دیپلماسی فرهنگی و روابط عمومی بین المللی اشاره کرد، ازجمله رادیوهای برون مرزی، تلویزیونها، مطبوعات، خبرگزاریهای بین المللی و تارنماها و آنها را در زمره رسانه های سریع نامید که در راستای اهداف مدیریت اخبار به کار گرفته می شوند و سایر وسایل ارتباطی شامل محصولات فرهنگی، مسابقات ورزشی، مبادلات آموزشی و فرهنگی، تبادل استاد و دانشجو، گروههای هنری و موسیقی، نمایشگاهها و کنفرانسهای علمی را در زمره ابزار ارتباطی کُند و در جهت توسعه مناسبات بین المللی توصیف کرد.

وی در پایان ضمن اشاره به جنبه های منفی فعالیتهای دیپلماسی فرهنگی و روابط عمومی بین المللی به ویژه در شرایط نابرابر استفاده از رسانه های بین المللی، برخی از آسیب های ناشی از این دسته از فعالیتها را «بیگانه هراسی، اسلام هراسی، متمایز انگاری، سلطه فرهنگی و فریب و نیرنگ» ذکر کرد و یادآور شد چون فلسفه روابط عمومی بر مسؤولیت اجتماعی بنا شده است و مدیریت انگاره سازی و خوشنامی از وظایف آن محسوب می شود می توان به تغییر محیط بین المللی در جهت اهداف ملی امیدوار بود. سخنران با قرائت دو بیت از اشعار سعدی در تبیین اهمیت روابط عمومی در عرصه بین المللی گفتارش را به پایان رساند:

«کسی را که عادت بود راستی / خطا گر کند، در گذارند از او»
«وگر نامور شد به ناراستی / دگر راست باور ندارند از او»